GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI GNIAZDÓW

photo_370_2220.jpg photo_370_2220.jpg

Pomysł budowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości Gniazdów zrodził się, by zaspokoić potrzeby sportowo-rekreacyjne mieszkańców ale także odwiedzających Gminę i Miasto Koziegłowy turystów. Jego budowa ma na celu wzrost atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności gminy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Na infrastrukturę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji składają się dwie efektowne i funkcjonalne inwestycje. Pierwsza powstała w ramach projektu.

Pomysł budowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości Gniazdów zrodził się, by zaspokoić potrzeby sportowo-rekreacyjne mieszkańców ale także odwiedzających Gminę i Miasto Koziegłowy turystów. Jego budowa ma na celu wzrost atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności gminy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Na infrastrukturę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji składają się dwie efektowne i funkcjonalne inwestycje. Pierwsza powstała w ramach projektu „Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki”. Druga to „Budowa Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w miejscowości Gniazdów”. Obiekty sfinansowane zostały z pieniędzy pochodzących z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i z Ministerstwa Sportu.

Jednym z zasadniczych elementów projektu „Budowa miedzygminnego szlaku konnego…” jest tor T.R.E.C. przeznaczony do jeździectwa turystycznego. Tego typu obiektów jest w Polsce zaledwie kilka. Na naturalnie ukształtowanym terenie powstały: tor przeszkód dla koni – 9200,00 m2 , zagroda (rozprężalnia) 40 m x 40 m  –  1600,00 m2 , widownia terenowa 100 m2   –  142,80 m2, zadaszenie. Ponadto w ramach projektu wyznaczono 120 km szlaku konnego na terenach gmin Koziegłowy, Poraj i Żarki) oraz 7 punktów postojowych zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu szlaku.

Z kolei w ramach inwestycji związanej z budową kompleksu rekreacyjno-sportowego powstało pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej (powierzchnia boiska z poboczami 8214 m2), czterotorowa bieżnia o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wokół boiska o długości 400 m z prostymi o długości 110 m, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o powierzchni 510 m2, trybuny przy boisku piłkarskim, piłkochwyty zabramkowe o wysokości 6 m. Kompleks uzupełniają budynek sanitarno-szatniowy o kubaturze 633 m2 oraz ciągi komunikacyjne. Kompleks sportowy został ogrodzony. Służy przede wszystkim drużynie piłkarskiej seniorów, biorącej udział w ligowych rozgrywkach oraz trenującym na obiekcie zawodnikom z grup młodzieżowych i dziecięcych. Przy projektowaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniazdowie uwzględnione zostały potrzeby osób niepełnosprawnych.

Obie inwestycje zostały oddane do użytku w 2015 roku i zostały zrealizowane na terenie stanowiącym własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_370_2220.jpg photo_370_2221.jpg photo_370_2222.jpg photo_370_2223.jpg photo_370_2224.jpg