PLAC NA GLANC 2015

photo_369_2216.jpg photo_369_2216.jpg

Plac na Glanc jest projektem odnowy katowickich podwórek opierającym się na społecznej partycypacji. Naszym celem jest aktywizacja lokalnych wspólnot oraz pomoc mieszkańcom w stworzeniu przyjaznej i sprzyjającej integracji przestrzeni. Podwórka wybieramy rokrocznie w drodze konkursu. Wspólnie z użytkownikami staramy się zaprojektować modelową przestrzeń, pokazującą jak niedużymi środkami ciekawie można zmienić swoje najbliższe otoczenie.

Podwórko przy ulicy Rymera/Kościuszki stanowiło niewielką, zaniedbaną, szczelnie pokrytą kostką przestrzeń, której główny element stanowiły śmietniki. Zaprojektowaliśmy szereg elementów opartych na powtarzalnym, kwadratowym module, które mieszkańcy zgodnie z własnymi potrzebami rozmieścili na makiecie. Tak powstał projekt zróżnicowanej przestrzeni z elementami wypoczynkowymi – m.in. tarasem, bujanymi siedziskami, siatkową leżanką, kilkustopniowym podestem ze schowkiem, a także parkingami na rowery, obudową śmietników, trzepakiem, zielnikiem i dużą ilością zieleni. Ważnym aspektem projektu było wykorzystanie naturalnych materiałów oraz zachowanie unikalnego charakteru podwórka poprzez ponowne użycie ponad stuletniej kostki klinkierowej. W budynku mieści się także oddział Muzeum Historii Katowic co umożliwia wszystkim odwiedzającym korzystanie ze zrewitalizowanej przestrzeni podwórka

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_369_2216.jpg photo_369_2217.jpg photo_369_2218.jpg photo_369_2219.jpg