MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (DOPEŁNIENIE „OSI KULTURY”)

photo_368_2333.jpg photo_368_2333.jpg

Najodważniejsza kulturalna inwestycja miasta  „nowa dzielnica Katowic”, nazwana Strefą Kultury, ukończona w III.2015 r. poprzez oddanie do użytkowania budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku.

Umowną osią kompozycyjną tzw. Osią kultury połączono Spodek, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, siedzibę NOSPR i Nowe Muzeum Śląskie. Realizowane w tej strefie obiekty mają charakter ponadlokalny, przyciągają osoby zarówno z innych rejonów Polski, jak i turystów zagranicznych.

Budynek  Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach został zaprojektowany na podstawie wygranej przez Jems Architekci Sp. z o.o. pracy konkursowej w zorganizowanym przez Miasto Katowice w 2008 r. międzynarodowym konkursie architektoniczno-urbanistycznym.

 Budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego biura projektów JEMS Architekci, dla których była to pierwsza tego typu realizacja na Śląsku. Budynek ten  łączy plac honorowy przed Spodkiem z najstarszą dzielnicą miasta o nazwie Bogucice.  Połączenie to realizowane jest w formie publicznego przejścia przez hall główny i foyer budynku (powiązanie do wykorzystania szczególnie w czasie trwania imprez o otwartym charakterze – targi, wystawy) oraz w formie zewnętrznego ciągu prowadzonego po dachu budynku  tzw. zielona dolina”, który może być wykorzystywany całorocznie, np. dla wystaw plenerowych i happeningów. To rzadkie rozwiązanie w polskiej architekturze. Budynek zaprojektowany jest w taki sposób, aby jego kubatura umożliwiała „zdobycie” go bez potrzeby wchodzenia do jego wnętrza. Zamiana tej przestrzeni na publiczną z miejscami do siedzenia, drewnianymi okładzinami i trawnikami porastającymi dach budynku sprawia, że to idealne miejsce do wypoczynku czy spotkań ze znajomymi. Otoczenie budynku wyściełane drobnymi kamieniami zamiast trawników dodatkowo potęguje wygląd Zielonej Doliny.

Obecny adres: Plac Sławika i Antalla 1,  został nadany w celu upamiętnienia Henryka Sławika (1894 – 1944) i Józefa Antalla seniora (1896 – 1974) - bohaterów trzech narodów – a których pomnik, został wzniesiony na placu przed Spodkiem w sąsiedztwie budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Pomnik ten stał się symbolem przyjaźni polsko – węgierskiej.

 Międzynarodowe Centrum Kongresowe jest  symbolem dynamicznie rozwijającej się turystyki biznesowej w mieście. Dzięki swojej doskonałej lokalizacji (tuż przy Spodku) stało się  prawdziwym turystyczno – biznesowym centrum miasta, pełniącym funkcje konferencyjne, biznesowe, targowe, sportowe i kulturalne.

Oddanie do użytkowania budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego wraz z całym zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku jest to dopełnieniem ogromnego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w mieście Katowice, a także odpowiedź na różne kierunki rozwoju miasta Katowice.

Całościowy koszt inwestycji tworzących „Oś Kultury” razem z infrastrukturą przekracza kwotę 1 mld zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_368_2333.jpg photo_368_2334.jpg photo_368_2335.jpg photo_368_2336.jpg