UTWORZENIE PARKU TEMATYCZNEGO ICHTIOPARK - CZYLI RYBIE ATRAKCJE W LEŚNYM ZAKĄTKU ŚLĄSKA

photo_367_2212.jpg photo_367_2212.jpg

Celem zadania była rewitalizacja terenu zdegradowanego, poprzemysłowego dla pozyskania atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Pomysł na stworzenie parku tematycznego ICHTIOPARK czyli rybie atrakcje w Leśnym Zakątku Śląska, było alternatywą na zagospodarowanie terenu poprzemysłowego ze stawami fabrycznymi przejętego kilka lat temu przez Miasto Kalety po likwidowanych Zakładach Celulozowo -Papierniczych w Kaletach. Park tematyczny powstał w 2015 roku. Jest obiektem otwartym, ogólnodostępnym i ma formę dydaktyczno-wypoczynkową.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_367_2212.jpg photo_367_2213.jpg photo_367_2214.jpg photo_367_2215.jpg