REWITALIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE STAWÓW I PARKU W JASTRZĘBIU-ZDROJU

photo_366_2208.jpg photo_366_2208.jpg

Przedmiotem inwestycji była rewitalizacja parku przy ulicy Żeromskiego. Park znajduje się w dzielnicy Zdrój w sąsiedztwie zabytkowego Parku Zdrojowego, za hotelem Dąbrówka. Głównym założeniem było przywrócenie funkcjonowania istniejących stawów poprzez: wykonanie uszczelnienia dna i skarp, doprowadzenie i odprowadzenie wody oraz remont i uruchomienie kaskady. Pojawiło się wiele nowych atrakcji. Powstała ścieżka rowerowa wraz z miejscami postojowymi dla rowerów oraz mała infrastruktura służąca aktywnym formom turystyki, tj. siłownia pod chmurką dla dorosłych i plac zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe i ławki. Całość wzbogacają łąki kwietne, które pełnią funkcje widokowe. Zmiana wizerunku parku przy ul. Żeromskiego możliwa była dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który dofinansował projekt pn. „Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 z czeskim partnerem - miastem Karwina.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_366_2208.jpg photo_366_2209.jpg photo_366_2210.jpg photo_366_2211.jpg