ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 ul. A. GIERYMSKIEGO 7 - SZKOŁA ŻYCIA

photo_362_2195.jpg photo_362_2195.jpg

Cel – zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych uczniów niepełnosprawnych.

„Szkołę Życia” zrealizowano w ramach 1 etapu Zadania pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 – termomodernizacja i modernizacja budynku”.

Przedmiot zadania stanowiła rozbiórka poprzez wyburzenie istniejącego budynku  i odbudowa obiektu stanowiącego jeden z segmentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7.

Powierzchnia zabudowy segmentu „Szkoły Życia”: 367,0 m2;  Powierzchnia użytkowa: 313,09 m2;

Kubatura: 944,0 m3; Wysokość: 4,04 m

Wartość 1 etapu zadania „Szkoły Życia”: 1 017 751,24 zł w tym dofinansowanie z WFOŚ i GW w Katowicach w postaci pożyczki: 123 622,00 zł i dotacji: 19 018,00 zł.

W budynku przewidziano pomieszczenia sal lekcyjnych, toalet, zapleczy oraz pomieszczeń socjalnych dla nauczycieli.

Obiekt jest przystosowany do potrzeb uczniów w różnym stopniu niepełnosprawnych i stanowi wsparcie dla szkolnictwa specjalnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_362_2195.jpg photo_362_2196.jpg photo_362_2197.jpg photo_362_2198.jpg