SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10, ul. Ligonia 36 - MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH

photo_361_2191.jpg photo_361_2191.jpg

Cel - Budzenie świadomości aktywnego wypoczynku poprzez możliwość korzystania z nowopowstałych obiektów sportowych.

Zadanie realizowane w dwóch etapach. W 2015 r. zrealizowano 1 etap zadania.

W ramach 1 etapu wykonano przebudowę i rozbudowę istniejących boisk sportowych na wielofunkcyjny plac sportowy wraz z wykonaniem odwodnienia terenów sportowych.

Wartość zadania: 1 428 848,89 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości: 410 309,00 zł

Wykonano w tym między innymi:

1.     boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x28 m  ( 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, nożnej) o nawierzchni poliuretanowej

2.     boisko wielofunkcyjne dla dzieci klas I-III o wymiarach 26,20x16,70 m o nawierzchni poliuretanowej

3.     bieżnia okólna dł. 200 m i bieżnia prosta czterotorowa dł. 60 m o nawierzchni poliuretanowej

4.     bieżnię do skoku w dal z zeskokiem

5.     montaż niezbędnego wyposażenia boisk

6.     oświetlenie boisk

7.     ogrodzenie boisk i terenu sportowego, piłkochwyty

8.     małą architekturę (ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, 2 stoły betonowe do tenisa)

9.     zagospodarowanie terenów zielenią.

Łączna powierzchnia boisk to 1670m2

Powierzchnia bieżni i skoku w dal – 900 m2.

Realizacja obiektów sportowych umożliwia aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży oraz mieszkańców

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_361_2191.jpg photo_361_2192.jpg photo_361_2193.jpg photo_361_2194.jpg