CENTRUM INFORMATYCZNE I PRZYCHODNIA AKADEMICKA - POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

photo_360_2187.jpg photo_360_2187.jpg

Obiekt CENTRUM KOMPUTEROWEGO POLITECHNIKI, wraz z parterem przeznaczonym na PRZYCHODNIĘ AKADEMICKĄ jest zlokalizowany na południowym obrzeżu kwartału ulic Łużyckiej, Skłodowskiej, Krzywoustego i Akademickiej. Bezpośrednim celem projektu było stworzenie nowoczesnego obiektu mieszczącego pomieszczenia biurowo-szkoleniowe informatyków, centrale serwerowe wraz z infrastrukturą. Niska część, od strony akademików, mieści blok pomieszczeń Przychodni Akademickiej. Włączenie tej funkcji, obecnie zlokalizowanej poza kampusem w
jego obręb, ma na celu zapewnienie opieki medycznej w bliskości uczelni. Bryła budynku stanowi połączenie części niskiej (PA), „otoczonej” pasem ażurowej osłony elewacyjnej, z której „wyrasta” blok części wysokiej (CI).

Budynek jest monochromatyczny, w kolorze aluminium, Elewacja parawanowa z siatki kontrastuje w parterze z gładką powierzchnią części wysokiej. Od strony południowej elewacja jest przygotowana pod montaż paneli fotowoltaicznych, jedynie nisze-atria wycięte w monolicie stanowią doświetlenie wnętrz.

Obiekt zlokalizowano w układzie ortogonalnym, zgodnym z zabudową kwartału, wysoką część umieszczając zgodnie z \"planem Wejcherta\", który stanowi podwaliny planistyczne Dzielnicy Akademickiej. Dwie odmienne funkcje, zlokalizowane w obiekcie generują powstanie niezależnych stref wejściowych, placów. Plac przed wejściem do stanowi poszerzenie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łużyckiej. Plac przed wejściem do Centrum Komputerowego stanowi przestrzeń wewnętrzną między budynkami dydaktycznymi Automatyki Informatyki i Elektroniki oraz aulami Wydziału.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_360_2187.jpg photo_360_2188.jpg photo_360_2189.jpg photo_360_2190.jpg