ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSIEDLA KOPERNIK

photo_359_2179.jpg photo_359_2179.jpg

Zadanie p.n. „Zagospodarowanie Terenu Osiedla Kopernik” realizowano od 2009 r. do 2014 r. (ostatnia płatność  2015 r.). Wartość inwestycji 3 132 250,74 zł.

Inwestycja łączy w sobie funkcje sportowe, rekreacyjne jak również wypoczynkowe. W zakres zrealizowanego zagospodarowania wchodzą m.in. takie obiekty jak boisko do mini piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej plażowej, 1/2 boiska ze ścianą do gry w tenisa ziemnego.

Strefa rekreacyjno – wypoczynkowa obejmuje m.in. zagospodarowanie zielenią, skwerki, ciągi piesze, alejki, schody terenowe, place i alejki rekreacyjne w tym place ze  stołami do tenisa stołowego, stoły do gier planszowych (szachy, chińczyk),stół do gry w piłkarzyki,  place zabaw dla dzieci, w tym 2 place zabaw z urządzeniami do zabawy, plac z urządzeniami do wspinaczki (ścianka wspinaczkowa, linarium, piramida linowa).

Dzięki zrealizowanej inwestycji mieszkańcy osiedla Kopernik mogą aktywnie wypoczywać.

W ramach inwestycji zostały zagospodarowane tereny będące własnością miasta Gliwice.

Nowo wybudowanymi obiektami zagospodarowania Osiedla Kopernik zarządza Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach.

Lokalna społeczność może bez ograniczeń korzystać z funkcji rekreacyjno – sportowych zrealizowanych obiektów oraz wypoczywać blisko miejsca swego zamieszkania.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_359_2179.jpg photo_359_2182.jpg photo_359_2184.jpg photo_359_2186.jpg