DOM PAMIĘCI ŻYDÓW GÓRNOŚLĄSKICH

photo_358_2175.jpg photo_358_2175.jpg

Cel – Dzieje Domu Przedpogrzebowego przy obecnej ul. Poniatowskiego są ściśle związane z przeszłością Gliwic, potwierdzając wielonarodową i wielokulturową historię naszego miasta. Dom Przedpogrzebowy wraz z przylegającym cmentarzem przez lata uległ zniszczeniu, celem było odnowienie budynki i ocalenie historii o nim.

Budynek został zaprojektowany przez Maxa Fleischera. Ten architekt, który działał głównie w Wiedniu, na koncie ma wiele pięknych synagog, pomników, grobowców, rezydencji, kamienic, budynków przemysłowych. Dom Przedpogrzebowy to okazała budowla neogotycka wybudowana z czerwonej cegły klinkierowej. Zabytek przy ul. Księcia Poniatowskiego jest jedynym dziełem Fleischera w Polsce.

 Na wniosek władz Gliwic obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Właścicielem Domu Przedpogrzebowego był wówczas Skarb Państwa, a użytkownikiem – Gmina Żydowska, która nie miała wystarczających funduszy na remont obiektu. Dlatego w 2008 roku miasto, widząc zagrożenie dla zabytku, zaproponowało Gminie Żydowskiej, że przejmie obiekt. Najpilniejsze prace remontowe przeprowadzono w 2009 roku. Zasadnicze prace przy modernizacji Domu Przedpogrzebowego rozpoczęły się w maju 2014 roku. Zakres prac był bardzo szeroki: wykonano izolację fundamentów, odnowiono elewację budynku z efektownej cegły klinkierowej, wymieniono wszystkie instalacje elektryczne, sanitarne i wodociągowe, zainstalowano klimatyzację, usunięto stare tynki i położono nowe, wzmocniono sklepienie, ocieplono strop i zabezpieczono przeciwpożarowo więźbę dachową, zamontowano nowe sanitariaty, położono nowe posadzki, zamontowano oświetlenie, wymieniono okna i drzwi, zagospodarowano teren wokół. Wrażenie robi sala główna, gdzie odtworzono malowidła (polichromie). Modernizacja Domu Przedpogrzebowego kosztowała blisko 6,5 mln zł z budżetu miasta. Dodatkowe 660 tys. zł wyniosła naprawa i wzmocnienie dachu. Miasto zdecydowało się na rozszerzenie zakresu prac o remont dachu, żeby mieć pewność, że odnowione wnętrza będą dobrze zabezpieczone.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_358_2175.jpg photo_358_2176.jpg photo_358_2177.jpg photo_358_2178.jpg