ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W PANIÓWKACH

photo_357_2171.jpg photo_357_2171.jpg

Zrealizowany obiekt stanowi rozbudowę istniejącego wcześniej przedszkola. Rozbudowę przewidziano jako budynek parterowy, bezpośrednio połączony zarówno z istniejącą częścią przedszkola jak i ogrodem. Wykorzystując różnicę poziomów pomiędzy starą i nową częścią, zaproponowano połączenie zewnętrznych przestrzeni tarasu, ogrodu oraz dachu w jedną strefę zabawy i rekreacji na wolnym powietrzu, nie ograniczając istniejącej powierzchni placu zabaw. Dzięki niezależnemu rozwiązaniu konstrukcyjno-przestrzennemu nie było konieczności ingerencji w strukturę części istniejącej, która mogłaby wykluczyć możliwość korzystania z przedszkola na czas budowy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_357_2171.jpg photo_357_2172.jpg photo_357_2173.jpg photo_357_2174.jpg