OGRÓD DWÓCH BRZEGÓW 2013-2015

photo_356_2337.jpg photo_356_2337.jpg

Celem projektu było połączenie zrewitalizowanych wcześniej obszarów poprzez zagospodarowanie terenu między Mostami Wolności i Przyjaźni, nad rzeką Olzą i kanałem Młynówki - miejsc o dużym potencjale turystycznym, co przyczyni się do poprawy jakości i różnorodności infrastruktury turystycznej pogranicza. Efektem są unikalne produkty turystyczne - Cieszyńska Wenecja oraz widokowe plenery rekreacyjne po obu stronach granicznej rzeki Olzy.

Projekt stanowił kolejny etap realizacji strategii zagospodarowania nadbrzeża Olzy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie pn. Ogród Dwóch Brzegów realizowanego przez oba miasta. Wcześniej zrealizowane zostały 3 projekty: Revitalpark 2010, SportPark - Park Sportowy i SportMost - Most Sportowy, w ramach których zrewitalizowano obszary historyczne i rekreacyjno-sportowe, a także wybudowano kładkę dla pieszych i rowerzystów przez rzekę Olzę. Niniejszy projekt zmierzał do połączenia tych obszarów ciągami pieszo - rowerowymi wzdłuż Olzy przy Alei Jana Łyska, Nábřeží Mírui, ul. Przykopa, które są przedłużeniem ścieżek rowerowych powstałych na terenach rekreacyjno - sportowych. W ten sposób powstała duża pętla pieszo - rowerowa biegnąca w obu miastach. Obszar objęty projektem jest miejscem spotkań i spacerów mieszkańców i turystów, których przyciąga Cieszyńska Wenecja - ciąg kamienic usytuowanych nad kanałem Młynówki. Atrakcją dla turystów jest możliwość spacerów w obu miastach z jednoczesnym przekroczeniem granicy państw.

Przed realizacją inwestycji stan zagospodarowania tego terenu utrudniał wypromowanie go, jako unikalnej w skali pogranicza atrakcji turystycznej. Przyczyną tego był wysoki stopień uszkodzenia infrastruktury i jej niezadawalający stan, zwłaszcza umocnień brzegów kanału Młynówki, nawierzchni chodników, mostków, kładek i schodów terenowych. Obszar uzupełniono o ścieżki pieszo - rowerowe, małą architekturę, wprowadzenie charakterystycznego oświetlenia kanału i miejsc spacerowych, stworzenie plenerów ogrodniczych i placów zabaw. Rezultatem realizacji projektu są:

1.     Zmodernizowana przestrzeń publiczna Cieszyńskiej Wenecji i Alei Jana Łyska w Cieszynie oraz Nábřeží Míru w Czeskim Cieszynie.

2.     Widokowe plenery rekreacyjne nad rzeką Olzą.

3.     System tablic informacyjnych

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_356_2337.jpg photo_356_2339.jpg photo_356_2340.jpg photo_356_2341.jpg