BUDYNEK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

photo_355_2165.jpg photo_355_2165.jpg

Powstały w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” obiekt użyteczności publicznej, tj. budynek Gminnej Biblioteki Publicznej zlokalizowany jest w Bojszowach przy ul. Gościnnej. Budynek komponuje się z istniejącym otoczeniem – kompleksem boisk sportowych „ORLIK 2012”, boiskiem Gminnego Towarzystwa Sportowego oraz halą sportową i gimnazjum, ma prostą formę w kształcie litery „L” krytą płaskim dachem. Dach sali odczytowej pokryty  jest tzw. zielonym dachem  z roślinnością ekstensywną. Wieżę zegarową stanowi szyb windy, który umiejscowiony jest pomiędzy parterową salą odczytową, a częścią biblioteczną.Komunikację poziomą stanowi jeden korytarz, z którego dostępne są poszczególne pomieszczenia. Komunikację pionową zapewnia klatka schodowa oraz dźwig osobowy. Wejście do budynku prowadzi przez pergolę wzdłuż sali odczytowej.

·  Powierzchnia zabudowy budynku = 343,96 m2

·  Powierzchnia użytkowa budynku = 354,58 m²

·  Kubatura brutto całego budynku = 2409,00 m³

·  Ilość kondygnacji = 2

·  Wysokość budynku = 8,00 m

·  Szerokość budynku = 20,45 m

·   Długość budynku = 25,73 m

Parter: sala odczytowa wraz z zapleczem, pomieszczenia administracyjne, techniczne i gospodarcze, pomieszczenia sanitariatów.

Pietro: sala biblioteczna, czytelnia oraz pomieszczenie socjalne.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń na I piętrze umożliwia dźwig osobowy, wszystkie podłogi na kondygnacjach zaprojektowane są na jednym poziomie, przejścia pomiędzy pomieszczeniami bezprogowe.

Wybór technologii wykonania oraz zastosowane rozwiązania techniczne uznano za optymalne ze względu na:

·   stopień skomplikowania prac,

·   lokalne warunki fizyczno-klimatyczne,

·   efektywność energetyczną,

·   trwałość materiałową, prawną i instytucjonalną,

·   neutralny wpływ obiektu na środowisko.

Głównym celem realizacji inwestycji było wzmocnienie potencjału oraz roli Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach poprzez przekształcenie biblioteki w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy i kultury. Do realizacji celu głównego doprowadziło osiągnięcie celów szczegółowych, tj.  powiększenie powierzchni istniejącego budynku biblioteki, jego przebudowa i rozbudowa, przystosowanie obiektu do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_355_2165.jpg photo_355_2166.jpg photo_355_2168.jpg photo_355_2169.jpg