Ścieżka Powstań Śląskich

W 2012r. Miasto Rydułtowy zdecydowało o utwardzeniu ścieżki. Ścieżkę utworzyli mieszkańcy, skracając sobie przejście z osiedla Orłowiec w kierunku biblioteki i centrum miasta. Tak w terenie zielonym powstał trakt pieszy nieutwardzony. Teren ten jet niezabudowany ze względu na to, że 28 metrów pod powierzchnią gruntu znajduje się najdłuższy podziemny tunel kolejowy w Polsce - tunel linii kolejowej relacji Rybnik-Nędza, który zbudowany został w latach 1853-1858 i ze względu na swą długość (727 m) nazywany był „Śląskim metrem”.

Decyzja o utwardzeniu traktu pieszego zrodziła się po wydzierżawieniu przez Miasto terenu od właściciela gruntu – PKP. Na pomysł upamiętnienia czynów powstańczych przy okazji budowy ścieżki wpadł pracownik wydziału architektury arch. Marcin Połomski, który zaproponował utworzenie ścieżki dydaktycznej poprzez wprowadzenie elementów małej architektury upamiętniających zrywy wolnościowe patriotów śląskich. Powstania śląskie na naszym terenie są historią męstwa i patriotyzmu ludzi tych ziem. O tym powinniśmy pamiętać zawsze.

Nadanie walorom użytkowym terenu funkcji obiektu uczącego młodych pokoleń historii naszych ziem wydaje się być pomysłem innowacyjnym. Z całą pewnością także tego rodzaju rozwiązanie skutkuje ciekawym rozwiązaniem przestrzeni publicznej. Tak też stało się w opisywanym przypadku.

Koniecznie wspomnieć trzeba, że zaledwie kilkaset metrów od Ścieżki położony jest obelisk Jerzego Dembczyka – zasłużonego dla polskiej ziemi powstańca, który zginął tu 18 sierpnia 1919 r.

Projektem ścieżki został powierzony pracowni AMAYA ARCHITEKCI. Po przeanalizowaniu wstępnej koncepcji oraz miejsca i jego historii, nasunął się pomysł ścieżki, jako połamanej łodygi kwiatu róży z okrągłymi placykami - pąkami róży. Zygzakowato wygięta łodyga symbolizuje trudne dzieje powstań. Na czterech placykach umieszczone są cztery obeliski - trzy identyczne w formie skrzydeł (symbolizują każde z trzech Powstań Śląskich). W poszukiwaniach formy przedstawienia powstań zdecydowano się na przyjęcie formy trzech pionowych elementów o nieznacznej wysokości, które nie zaburzyłyby skali miejsca. Zdecydowano się na parafrazę motywu skrzydeł, jako symbolu zrywu i niezależności. Zaproponowano syntetyczny i nowoczesny znak, pionowy akcent, przetworzony i uproszczony w swej formie, prefabrykowany z betonu architektonicznego. Zdecydowano się na stworzenie faktury na skrzydłach, dającej efekt powiewania, falowania, opiętego materiału. Ważnym czynnikiem była również zakładana gra światłocieniem na monochromatycznych obiektach. Wybór padł na matryce do betonu firmy Reckli - wzór zastosowano pod kątem 15 stopni, równolegle do górnej, skośnej, krawędzi pomnika. Czwarty, dominujący obelisk jest poświęcony wszystkim rydułtowikom (tak nazywają siebie mieszkańcy Rydułtów) biorącym udział w powstaniach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
file_352_65.jpg photo_352_2152.jpg photo_352_2153.jpg photo_352_2154.jpg photo_352_2155.jpg