Rewitalizacja Zespołu Sztygarka w Chorzowie przy ulicy Księdza Piotra Skargi 34a

Kompleks Sztygarka położony na terenie byłej kopalni Polska rejon Prezydent po przebudowie
stanowi zespół
1. Kawiarni
2. Ośrodka SPA
3. Części hotelowej
4. Sali koncertowo/teatralnej i zapleczem wraz ze sterfą rekreacyjną

Projekt obejmował adaptację budynku Tlenowni na Salę koncertowo/teatralną oraz budową
łącznika i zaplecza cateringoweo oraz obsługowego.
Realizację rozpoczęto w 2012 roku i zakończona z końcem 2013, pełna działaność rozpoczęto w roku
2014.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_351_2120.jpg photo_351_2124.jpg photo_351_2127.jpg photo_351_2128.jpg photo_351_2146.jpg