Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie

photo_350_2111.jpg photo_350_2111.jpg

Głównym celem zamierzenia pn. „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie” była gruntowna rewitalizacja i modernizacja (w tym rozbudowa) obiektu użyteczności publicznej na działkach należących do gminy Pszczyna. Założeniem pomysłodawców stała się idea – „W zdrowym ciele zdrowy duch!”, stąd zadbano o każdy aspekt zarówno ciała jak też ducha starając się zaspokoić każdą grupę wiekową. Rewitalizowane tereny leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego a ich administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie. Projekt miał na celu modernizację, rozbudowę, przebudowę i rewitalizację terenu z zachowaniem jej sportowego charakteru. W zakładanym głównym etapie wykonano roboty polegające na: przebudowie bieżni na 60 m z nawierzchnią poliuretanową, wykonano cztery dwustanowiskowe stacje siłowni zewnętrznej, postawiono bezpieczne boisko do piłki nożnej „Arena Panna”, zakupiono zewnętrzne betonowe stoły do ping-ponga, piłkarzyków oraz stoły z planszami
do warcabów/szachów/chińczyka, wykonano modernizację bieżni, ścianki do odbijania piłki na ściankę wspinaczkową, wytyczono nowe szlaki komunikacyjne i zmodernizowano istniejące. Teren doposażono również w ławeczki i kosze na śmieci.

Niestety w zakładanych w projekcie pracach nie udało się części z nich zrealizować z uwagi na ograniczone finansowanie; są to : wykonanie poziomego pola do gry w „scrabble”, wykonanie bulodromu, ogródek ziołowo-kwiatowo-warzywny, parking dla rowerów, nasadzenia krzewów, monitoring i dodatkowe słupy oświetleniowe.

Po wykonaniu przebudowy teren stał się atrakcyjny i stanowi idealne miejsce do integracji nie tylko społeczności szkolno-uczniowskiej, ale przede wszystkim społeczności Czarkowa i gminy. Teren w chwili obecnej służy wzmacnianiu kontaktów społecznych oraz współegzystowania różnych grup nie tylko wiekowych ale przede wszystkim społecznych głównie dzięki poprawie jakości przestrzeni publicznej
jak też środowiska zamieszkania.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_350_2111.jpg photo_350_2112.jpg photo_350_2113.jpg photo_350_2115.jpg