Budowa Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu

photo_349_2105.jpg photo_349_2105.jpg

Muzeum to, ze względu na tematykę i wystrój jest ewenementem na skalę całego regionu. W nowocześnie zaprojektowanym budynku zaprezentowano niezwykle ciekawą ekspozycję dotyczącą fauny i flory wód morskich i śródlądowych. Można zobaczyć nie tylko spreparowane okazy zwierząt i roślin, ale także dowiedzieć się wielu ciekawych wiadomości z zakresu biologii, ekologii, ochrony środowiska, czy marynistyki. W sali ekspozycyjnej można również podziwiać dwa akwaria słodkowodne o łącznej pojemności niemal 8000 litrów. W sali wykładowej organizowane są liczne prelekcje i wystawy tematyczne. Ciekawostką jest również to, że przewodnikami w Muzeum są uczniowie pobliskiego gimnazjum. Muzeum działa w ścisłej współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi i jednostkami naukowymi. Obiekt ten od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_349_2105.jpg photo_349_2106.jpg photo_349_2107.jpg photo_349_2108.jpg photo_349_2109.jpg