Projekt pn. Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej

W 2009 r. zinwentaryzowano nową kolonię rozrodczą podkowców małych na Podbeskidziu, właśnie na strychu w Gimnazjum w Brennej, przy ul. Góreckiej. Podczas kontroli wykonanej 01.09.2009r., obserwowano tam 155 podkowców małych (Rhinolophus hipposideros) oraz 5 nocków dużych (Myotis). Oba gatunki objęte są ścisłą ochroną. Okazało się, że jest to najliczniejsze stanowisko podkowca małego na terenie Beskidu Śląskiego jak i jedno z liczniejszych w Polsce. Okres rozrodu i wychowu młodych, tych ssaków, trwa od maja do sierpnia. Teren na którym znajduje się szkoła, czyli sąsiedztwo lasu, rzeki, liczne zadrzewienia to znakomite miejsce do żerowania właśnie tych gatunków nietoperzy. Nie bez znaczenia pozostaje również bliskość jaskiń w masywie Stołowa, Trzech Kopców, Grabowej oraz Malinowa – tam nietoperze zimują. Ten gatunek nietoperzy zamieszkuje głównie południe kraju.Natomiast nocek duży to gatunek nietoperza z rodziny mroczkowatych, jego występowanie przebiega wzdłuż Wisły do Gdańska. W centralnej i południowej Polsce gatunek jest dość powszechny i stosunkowo liczny. Na swoje kryjówki wybierają przede wszystkim strychy i wieże kościołów.

Gmina Brenna w roku 2011 podpisała z  Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie wyniosło 248.563,40 zł, tj. 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Koszt całkowity budowy obserwatorium wyniósł 295.558,21 zł.

Celem projektu jest ochrona przyrody i bioróżnorodności oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Inwestycja wpisuje się w rozwój turystyki ekologicznej w gminie. W ramach projektu  podjęto działania na rzecz ochrony siedliska rozrodczego podkowca małego oraz nocka dużego poprzez wykonanie monitoringu siedliska kolonii rozrodczej i odpowiednich zabezpieczeń na strychu, ograniczenie ingerencji człowieka w to siedlisko oraz zapewnienie właściwej dostępności siedliska dla zainteresowanych. W tym celu powstało obserwatorium  mieszczące się na strychu budynku Gimnazjum. W trakcie realizacji inwestycji prowadzony był nadzór przyrodniczy na terenie budowy i obszaru na który oddziałuje inwestycja. Obserwatorium zostało wyposażone w 10 miejsc siedzących, system nagłośnienia umożliwiający nasłuchiwanie obserwowanych nietoperzy, system odtwarzania dźwięków emitowanych przez nietoperze, słuchawki odsłuchowe, system kamer i telewizor LCD. Istnieje również możliwość obserwowania nietoperzy przez przeszklenie systemowe wygłuszające dźwięki oraz nieprzepuszczające światła w stronę nietoperzy. Nietoperze można nie tylko zobaczyć, można je również usłyszeć. W ramach projektu została też wydzielona specjalna sala medialna, zlokalizowana na parterze szkoły, gdzie są prowadzone działania edukacyjne takie jak prelekcje, ekspozycja stała – kolorowe plansze opisujące te ciekawe ssaki. Sala ta, została wyposażona między innymi w telewizor wielkoformatowy, nagłośnienie i kamery, dzięki czemu istnieje możliwość podglądania życia nietoperzy w czasie rzeczywistym. Stworzenie sali medialnej na parterze budynku daje możliwości korzystania z obserwatorium osobom niepełnosprawnym.

    Budowa obserwatorium jest spójna z założeniami programu ochrony środowiska, a także wpisuje się w misje Gminy, świadczy o zrównoważonym rozwoju Gminy, z poszanowaniem jej cennych walorów przyrodniczych. Projekt chroni dziedzictwo przyrodnicze oraz wzbogaca atrakcyjność turystyczną gminy. Obserwatorium nietoperzy w Gimnazjum w Brennej jest obecnie jedynym tego typu działającym obiektem edukacyjnym w Polsce.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_348_2096.jpg photo_348_2098.jpg photo_348_2099.jpg photo_348_2100.jpg photo_348_2102.jpg