Plac na Glanc 2014

photo_347_2090.jpg photo_347_2090.jpg

Plac na Glanc to projekt rewitalizacji zaniedbanych katowickich podwórek. Co roku w drodze konkursu wybieramy jedno, które ma stać się modelową przestrzenią, pokazującą jak niedużymi środkami pomysłowo można zmienić swoje najbliższe otoczenie. Akcja opiera się na społecznej partycypacji, użytkownicy włączeni są w proces zarówno na etapie projektowania jak i realizacji.

W projekcie podwórka przy ulicy Kredytowej postanowiliśmy wykorzystać i wyeksponować istniejący mur otaczający podwórko i nadać mu różnorodne funkcje – ścianka wspinaczkowa, strefa dzieci z mobilnymi klockami, gry ścienne, wertykalne ogrody, taras wypoczynkowy, piaskownica z pergolą, oraz wbudowany grill.  

W środkowej części podwórka znajduje się przestrzeń rekreacyjna przeznaczona dla różnego rodzaju aktywności – gry w piłkę, badmintona etc. Ważnym aspektem było wykorzystanie materiałów z recyklingu oraz materiałów naturalnych jak również podkreślenie zróżnicowanych faktur muru z cegieł dzięki czemu zachowany został unikalny charakteru podwórka.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_347_2090.jpg photo_347_2091.jpg photo_347_2092.jpg photo_347_2093.jpg