Przebudowa ulicy Akademickiej w Gliwicach wraz z przyległościami

photo_346_2085.jpg photo_346_2085.jpg

Przebudowa ulicy Akademickiej polegała na stworzeniu nowej przestrzeni miejskiej znajdującej się w centrum kampusu akademickiego Politechniki Śląskiej. W 2009 roku został ogłoszony konkurs na zagospodarowanie centralnej części uczelnianego kampusu, w którym pierwsze miejsce zajęły dwa studenckie projekty. Na podstawie zwycięskich prac zespół architektów zaprojektował finalną koncepcję zagospodarowania ulicy

Akademickiej wraz z przyległościami, którą ostatecznie opracował dr inż. arch. Tomasz Bradecki z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana, konieczne było najpierw wyłączenie ulicy z ruchu samochodowego, co dzięki decyzji władz miasta nastąpiło w 2011 roku.

W ramach realizacji projektu została wymieniona nawierzchnia drogi, która podzielona została na wizualnie odrębne przestrzenie.

Do każdego z budynków otaczających ulicę Akademicką prowadzą indywidualnie zaprojektowane strefy wejściowe – obejmujące charakterystyczne betonowe bloki opatrzone godłem uczelni i nazwami poszczególnych jednostek. Zadbano również o elementy sprzyjające wypoczynkowi w postaci licznych ławek z motywami dekoracyjnymi nawiązującymi do godła uczelni i łagodnego trawiastego wzniesienia, jakie powstało na terenie przed Wydziałami Architektury i Budownictwa. Całości dopełnia podświetlana fontanna, która najpełniej prezentuje się po zmroku, kiedy strumienie wody oświetlają naprzemiennie różnokolorowe snopy światła. Na przebudowanym terenie stworzono strefę zieleni poprzez nasadzenie nowych roślin – drzew i krzewów.

Oprócz tego zamontowano nowe latarnie, będące elementem powstałej w Gliwicach „ścieżki światła”, czyli świecącego na niebiesko LED-owego traktu wiodącego od Placu Piłsudskiego przez Politechnikę Śląską do nowo budowanej hali sportowo-widowiskowej „Gliwice”. Obecnie ulica Akademicka stanowi nie tylko estetyczną przestrzeń, ale również tętniące życiem centrum kampusu Politechniki Śląskiej

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_346_2085.jpg photo_346_2086.jpg photo_346_2087.jpg photo_346_2088.jpg