Budowa parku tematycznego - Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie

photo_342_2139.jpg photo_342_2139.jpg

Osoby chcące stanąć oko w oko z prajaszczurem mają taką szansę w powstałym w Sadowej Górze ośrodku edukacji geologiczno-ekologicznej \"GEOsfera\".

Na dnie tropikalnego oceanu, który do niedawna był kamieniołomem, powstała jedna z najatrakcyjniejszych inwestycji w Jaworznie. Po w pełni wyposażonym i ukończonym ośrodku, który jest wyjątkową atrakcją dla osób szukających ciekawego miejsca do wypoczynku i geoturystyki.

Zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu wapieni w Sadowej Górze jest również pozytywnym przykładem działań proekologicznych – zapomniane stanowiska geologiczne są w tym przypadku podstawą edukacji przyrodniczej szerokiej grupy społeczeństwa.

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie obejmuje teren zamknięty ścianami starego kamieniołomu wapieni. Paradoksalnie największe atuty tego miejsca zostały odkryte właśnie w wyniku działalności eksploatacyjnej. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku wapienne wzgórze Sadowa Góra zostało rozcięte. W trakcie wydobywania kamienia wapiennego, odsłonięto warstwy skał skrywające szczątki szkieletowe szkarłupni, mięczaków, głowonogów, ryb a nawet kości gadów sprzed 230 milionów lat. Ściany kamieniołomu stały się wyjątkowym tłem dla roślin w siedliskach naturalnych i wprowadzonych tu kolekcji, składających się z ponad czterdziestu tysięcy roślin i wraz z nimi tworzą harmonijny krajobraz tego miejsca.

Głównym celem Ośrodka jest pozaformalne wspieranie edukacji przyrodniczej i szeroko rozumianych działań ekologicznych.
Ośrodek oferuje zaplecze dydaktyczne obejmujące:
- salę dydaktyczną wyposażona w sprzęt audiowizualny i badawczy,
- bogatą kolekcję skał, skamieniałości i minerałów,
- poligon badawczy do wykopalisk i badań paleontologicznych, obserwacji struktur tektonicznych i krasu,
- ścieżki dydaktyczne,
- kolekcje roślin wrzosowatych, wodnych, pseudomakii,
- zaplecze do organizacji warsztatów ogrodniczych,
- ogród sensoryczny z kolekcją roślin: zapachowych, przyprawowych, leczniczych, ozdobnych i dotykowych,
- profesjonalny ogródek meteorologiczny.

Od maja 2014 r. do chwili obecnej w Ośrodku odbyły się liczne: warsztaty, wykłady oraz wycieczki o tematyce przyrodniczej, które zgromadziły ponad 5000 uczestników. Liczba indywidualnych odwiedzających w rok po otwarciu sięga 50 tys. osób.

Ośrodek dysponuje zapleczem do organizacji imprez artystycznych i rekreacyjnych (grilowisko, plac zabaw i amfiteatr). Cyklicznie odbywają się: Dni Otwarte GEOsfery, Dni Ziemi, Wagary Naukowe oraz rajd Nordic Walking. Ośrodek prowadzi także bezpłatne zajęcia artystyczne dla najmłodszych, które odbywają się raz w miesiącu.
Wstęp na teren Ośrodka jest bezpłatny.
Ośrodek jest objęty ochroną bezpośrednią i wyposażony w monitoring wizyjny. Całodobowe oświetlenie obiektu umożliwia wejście na jego teren bez ograniczeń czasowych.
Dojazd do Ośrodka jest możliwy komunikacja miejska, dojeżdżającym własnymi środkami transportu oferuje bezpłatne miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_342_2139.jpg photo_342_2140.jpg photo_342_2143.jpg photo_342_2144.jpg photo_342_2145.jpg