Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina \"promyk\" na Gminny Ośrodek Kultury

photo_341_2062.jpg photo_341_2062.jpg

Modernistyczny budynek byłego kina Promyk w Bystrej śląskiej, wzniesiony w latach \'50 zeszłego stulecia i użytkowany do lat \'90. Nie używany obiekt popadał w ruinę. Decyzją rady gminy Wilkowice przywrócony mieszkańcom już jako dom kultury. Poszerzenie gamy możliwości wykorzystania obiektu stało się możliwe dzięki dyskretnej i szanującej cechy stylowe rozbudowie zaprojektowanej w pracowni Januszówka z Bielska - Białej. Projekt zakładał gruntowną modernizację, w efekcie której powstał bogato wyposażony budynek, będący odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Wilkowice. Na parterze zaprojektowano przestronną salę zajęciową z tarasem oraz pomieszczenia administracji, dyrekcji, toalety, szatnie, a także kawiarenkę. Na pierwszym piętrze powstała sala widowiskowa wraz z zapleczem dla artystów oraz szatnią dla widzów. Sala wyposażona jest w profesjonalny system oświetlenia i nagłośnienia, a  także zestaw do projekcji obrazu. Oba piętra są skomunikowane przestronną klatka schodową oraz windą. Budynek nie posiada barier architektonicznych, jest wyposażony w podjazd oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_341_2062.jpg photo_341_2063.jpg photo_341_2065.jpg photo_341_2067.jpg