Modernizacja kąpieliska Ruda w Rybniku

photo_338_2043.jpg photo_338_2043.jpg

Przedmiotem inwestycji byla modernizacja kąpieliska RUDA, znajdującego się w Rybniku przy ulicy Gliwickiej, wchodzącego w skład kompleksu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Teren na którym znajdowała się inwestycja był zagospodarowany, ogrodzony. Na działce znajdował się kompleks basenów betonowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, który powstał w latach 60 -tych XXw. Obszar na którym znajduje się kąpielisko, sąsiaduje od strony wschodniej z jeziorem rekreacyjnym, od strony zachodniej z drogą , ulicą Gliwicką i parkingiem, od strony północnej z terenami boisk sportowych, od strony południowej z budynkami administracyjnymi MOSIR. Kąpielisko było czynne, jednak wartość techniczna obiektów była zużyta. Projekt przewidywał remon i modernizację Kąpieliska Ruda wraz z zagospodarowaniem terenu, z następującymi pracami:

 • wyburzenie 2 istniejących niecek basenowych,
 • wyburzenie 4 budynków: budynku kasy przy wejściu, głównego budynku z kasami, szatniami i sanitariami, budynkugastronomicznego i kontenerowego budynku WOPR,
 • likwidacja 2 boisk do gry w piłkę plażową wraz z ogrodzeniem (nawierzchnia piasek)
 • likwidacja 1 boiska do gry w koszykówkę wraz z ogrodzeniem (nawierzchnia kostka brukwoa)
 • wycięcie 9 drzew,
 • montaż nowych niecek basenowych wraz z brodzikami ( niecki i brodziki stalowe)
 • montaż ogrzewanej plaży wokół basenu ( technologia pozyskiwania ciepła słonecznego)
 • montaż dodatkowej zjeżdzalni dla dzieci
 • budowa nowego budynku zaplecza przy basenie oraz budynku WOPR,
 • budowa zbiorników wyrównawczych podziemnych
 • rozbudowa istniejącego budynku technologicznego
 • remont istniejącej drogi dojazdowej
 • remont strefy wejściowej do basenu
 • wykonanie nowych boisk do gry w piłkę plażową i koszykówkę
 • osadzenie stałych parasoli
 • dostawa 2 widowni
 • budowa utwardzonej ścieżki prowadzącej wokół basenu do jeziora
 • wymiana isniejącego ogrodzenia
 • dostawa koszy na śmieci, ławek, stojaków rowerowych, wieży dla ratowników
 • wykonanie nowego oświetlenia terenu
 • remont przyłącza wody
 • wykonanie nowej technologii basenowej
 • wykonanie nowej kanalizacji

Realizacja całości kompleku basenów i budowy nowych budynków skończyła sie w 2014r., otwarcie basenu odbyła sie 1 czerwca 2014r.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
photo_338_2043.jpg photo_338_2045.jpg photo_338_2046.jpg photo_338_2047.jpg