Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego

photo_337_2037.jpg photo_337_2037.jpg

Główne cele i zamierzenia projektowe związane były z przywróceniem Pałacowi  pierwotnych walorów architektonicznych, modernizacją budynku, w tym pozyskaniem nowych powierzchni, które mogłyby być przeznaczone na działalność w sferze kultury, jak i  zahamowaniem procesu degradacji obiektu, zmniejszeniem kosztów eksploatacji budynku oraz  zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Modernizacja budynku Pałacu Kultury Zagłębia przyczynić miała się do poszerzenia oferty kulturowej
i edukacyjnej oraz poprawie estetyki zabudowy urbanistycznej miasta.W wyniku realizacji przedsięwzięcia Pałac Kultury Zagłębia jest „większy”, bardziej przyjazny użytkownikom i funkcjonalnie nowocześniejszy. Budynek zyskał dodatkowe piętro – na dotychczasowym poddaszu powstały nowe pomieszczenia, w tym studio nagrań o wysokich parametrach akustycznych i sala prób dla orkiestry. Nowa kondygnacja doświetlana jest przez świetliki zamontowane na dachu budynku.  Dodatkowe pomieszczenia powstały także w podziemiach, gdzie ulokowana  została  pałacowa kawiarnia (z wejściem od strony wschodniego skrzydła pałacu).

Odnowiona została Sala Kameralna oraz Sala Teatralna, która pełni funkcję sali widowiskowej (675 miejsc na parterze i dwóch balkonach; scena wyposażona w orkiestron trójsegmentowy podnoszony mechanicznie; okno sceny o wymiarach 8,7 m x 10 m oddalone  od orkiestronu o 6 m;   scena obrotowa o średnicy 11 m;  głębokość sceny licząc od okna wynosi 10,5 m, a szerokość bez kieszeni 16,8 m;  po prawej i lewej stronie sceny znajdują się kieszenie o wymiarach 8,7m x 5,5 m z pionowo podnoszonymi bramami żaluzjowymi; pod każdą bramę prowadzi podjazd; na zapleczu sceny znajdują się garderoby -  7 na parterze z bezpośrednim  przejściem  
ze sceny  oraz  2 duże na drugim piętrze, także z bezpośrednim przejściem ze sceny). Sala teatralna, która obecnie spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa, zyskała nowe nagłośnienie, siedzenia i wspomnianą scenę obrotową. Nowy wizerunek zyskały odnowione: Agora z tysiącami ręcznie malowanych kafli, klimatyzowane sale, w tym lustrzana,  ślubów, czy kinowa, którą wyposażono w nowoczesne projektory. Wewnątrz budynku uzupełniono i wyczyszczono marmury na schodach, ścianach i posadzkach, wyremontowano zabytkowe sztukaterie, boazerie i parkiety. Wszystkie drzwi wewnętrzne odnowiono lub wymieniono, a zabytkowe żyrandole, naprawiono i wyczyszczono.

Najważniejszym funkcjonalnym rozwiązaniem jest likwidacja  barier architektonicznych. Od strony wschodniej i zachodniej budynku pojawiły się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz obiektu zainstalowano dwie przeszklone windy służące niepełnosprawnym. Elewacje przyziemia budynku, w tym podjazdy i przybudówki, zyskały wykończenie z piaskowca, nowe kamienne tralki na tarasach i podjazdach harmonizują  kolorystycznie z wykończeniem najniższych kondygnacji elewacji. Wykonano też nowe schody zewnętrzne i nawierzchnie z klinkieru na poziomie tarasów. Na zewnątrz budynek został profesjonalnie podświetlony. Zabudowane zabezpieczenia przeciw ptakom, w celu uniknięcia zanieczyszczania elewacji, uniemożliwiają gołębiom gniazdowanie na gzymsach i parapetach.
Monitoring zwiększa bezpieczeństwo, również na Placu Wolności przed budynkiem Pałacu. Od strony północnej i wschodniej pojawiły się skwery z zielenią parkową.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_337_2037.jpg photo_337_2039.jpg photo_337_2040.jpg photo_337_2041.jpg photo_337_2138.jpg