Rozbudowa i remont sceny głównej, widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem - etap II

photo_336_2132.jpg photo_336_2132.jpg

Celem realizacji projektu była poprawa warunków infrastrukturalnych do organizowania imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i turystycznym poprzez budowę wraz z rewitalizacją istniejącego, zdewastowanego obiektu Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu. Zaprojektowany i zrealizowany zespół obiektów składa się z dwukondygnacyjnego budynku biurowo-socjalnego, sceny z konstrukcją do montażu nagłośnienia i oświetlenia, widowni wraz z częścią higieniczno-sanitarną, magazynową i techniczną zlokalizowaną w przyziemiu widowni oraz zadaszenia membranowego wraz z systemem konstrukcji nośnej i odciągów. W projektowanym budynku biurowo-socjalnym, na kondugnacji piętra zaprojektowano garderoby z niezależnymi węzłami sanitarnymi i natryskami. W kondygnacji parteru zaprojektowano pomieszczenie biurowe, salę konferencyjną, kuchenkę i zespół toalet. Po obu stronach sceny zaprojektowano pomieszczenia techniczne z niezależnymi wejściami na scenę i technicznymi wyjściami na zewnątrz. Scena na rzucie elipisy ma wymiary 20x12,5m, posiada dwa wejścia z płyty głównej oraz domknięta jest od strony budynku socjalnego systemem ścian w formie ekranów akustycznych. Nad sceną zaprojektowano konstrukcję stalową umożliwiającą montaż elementów nagłośnienia i oświetlenia sceny.

Trybuny zaprojektowano dla 2200 widzów. Widownia podzielona jest na pięć sektorów w układzie promienistym. w środkowym sektorze wydzielono niezależną przestrzeń z przeznaczeniem jej na reżyserkę dla obsługi technicznej. W przyziemiu trybun zaprojektowano ogólnodostępne toalety. Komunikację zapewniono korytarzem przelotowym z podwójnymi wyjściami od strony zachodniej i wschodniej. Zaprojektowano po dwa zespoły toalet damskich oraz męskich. W przedsionkach toalet przewidziano umywalki. Pozostałe pomieszczenia mieszczą toalety dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla matki z dzieckiem, umywalnie dla handlowców i osób obsługujących imprezy oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Scena główna oraz widownia zadaszona została samonośnym, przekryciem membranowym, rozpiętym na systemie stalowych elementów konstrukcyjnych, opartych na żelbetowych fundamentach.

Zakres prac związanych z zagospodarowaniem terenu obejmował również przebudowę istniejących mediów. Zaprojektowany obiekt wyposażony został w oświetlenie i monitoring. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W rezultacie powstał nowoczesny obiekt widowiskowy o kubaturze 9, 386,00 m3, powierzchni użytkowej 1,993,21 m2, Zespół obiektów przystosowany jest do organizowania imprez artystycznych, okolicznościowych i koncertów w sposób zapewniającyh komfortowe korzystanie z obiektu bez względu na warunki pogodowe.

Spowodował możliwość organizacji imprez na szerszą skalę, urozmaicenie kalendarza wydarzeń kulturalnych, wzrost atrakcyjności zarówno samego obiektu jak i jego otoczenia. Przedmiotowe przedsięwzięcie w pełni zaspokaja potrzeby ze strony użytkowników, wśród których znajdą się mieszkańcy Gminy Żywiec, Żywiesczyzny, Śląska, a także turyści odwiedzający region, przedsiębiorcy oraz osoby niepełnosprawne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_336_2132.jpg photo_336_2133.jpg photo_336_2134.jpg photo_336_2135.jpg photo_336_2136.jpg