Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej przy ul Roosevelta 40 w Zabrzu

photo_334_2029.jpg photo_334_2029.jpg

Budynek Wydziału Inżynierii Biomedycznej znajduje się w południowej części miasta Zabrze, w kwartale pozostałym po dawnej jednostce wojskowej, której większą część już zaadaptowano na nowe funkcje. W ramach uporządkowania funkcjonalnego zabrzańskiego kampusu Politechnika przejęła od Gminy budynek powojskowy zaadaptowany pierwotnie UP i MOPR, które to jednostki otrzymały nowe, odpowiednie dla współczesnych standardów siedziby. Obiekt przy ul. Roosevelta 40 został przebudowany i zaadaptowany dla potrzeb Politechniki.

Celem projektu było stworzenie przestrzeni dydaktyczno-naukowej dla pierwszego w Polsce Wydziału Inżynierii Biomedycznej, dla katedr: Informatyki i Aparatury Medycznej, Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Biomechatroniki oraz Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych. Przy maksymalnej optymalizacji kosztów przebudowano obiekt tworząc wewnątrz siedziby katedr, pomieszczenia dydaktyczne, kantynę i dziekanat. Innowacyjny kierunek studiów zlokalizowano w Zabrzu, mieście, które do priorytetów rozwoju zalicza szeroko rozumiane nauki medyczne. Jest to kolejny etap rozbudowy kwartału politechnicznego, którego pierwszą częścią był Wydział Organizacji i Zarządzania, a w planach jest budowa laboratoriów i przebudowa placu wewnętrznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_334_2029.jpg photo_334_2030.jpg photo_334_2031.jpg photo_334_2032.jpg