Zrównoważona Dzielnica Siewierz Jeziorna

photo_332_2012.jpg photo_332_2012.jpg

 

Zrównoważona dzielnica Siewierz Jeziorna to pierwsze założenie urbanistyczne w Polsce realizowane według zasad Nowej Urbanistyki.

Położona na 130 ha terenu, otoczona od wschodu i północy Zalewem Przeczycko-Siewierskim oraz skomunikowana z aglomeracją śląską trasą DK1, ma być samodzielnym, wielofunkcyjnym miastem, w którym można wygodnie żyć, pracować i aktywnie spędzać czas wolny. Będący integralną częścią projektu kompleks biznesowy oraz powstała na potrzeby mieszkańców działalność usługowa mają przyczynić się do lokalnego ekonomicznego rozwoju i przełożyć na realny wzrost zatrudnienia w regionie.

Pierwsza faza realizacji inwestycji objęła kwartał zabudowy jednorodzinnej (domy szeregowe i bliźniaki) otoczony wielorodzinnymi, 4-piętrowymi kamienicami. Styl architektury nawiązuje do tradycji miast-ogrodów i jest wzorowany na tradycyjnej polskiej architekturze terenów wiejskich. Celem kodu architektonicznego jest zagwarantowanie zróżnicowanych typologii zabudowy, harmonijnych pod kątem stylistyki miasteczka, jak również zapewnienie odpowiednich materiałów i parametrów technicznych zabudowy. Dzięki utrzymaniu jednolitej stylistyki powstające miasteczko będzie miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów. Projekt jest efektem przeprowadzonych w 2007 roku warsztatów charrette w Siewierzu.

Układ urbanistyczny dzielnicy zaprojektowany został przez międzynarodowe grono specjalistów we współpracy z lokalnym samorządem oraz mieszkańcami gminy. Inspirowany jest gęstą, regularną zabudową miejską z rynkiem oraz kościołem, przedszkolem i szkołę podstawową. Rozległe tereny zielone i rekreacyjne umożliwiają osobom w każdym wieku aktywny tryb życia i kontakt z naturą.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_332_2012.jpg photo_332_2013.jpg photo_332_2017.jpg photo_332_2018.jpg photo_332_2020.jpg