Przebudowa budynku byłej cechowni oraz terenów przyległych w ramach realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark”

photo_329_1985.jpg photo_329_1985.jpg

Przedmiotowa inwestycja dotyczyła adaptacji i przebudowy  wybranych obiektów byłej KWK Rozbark, tj. zabytkowego budynku cechowni i budynku administracyjnego na siedzibę Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark oraz zlokalizowany pomiędzy ww. obiektami plac rekreacyjny dla użytkowników zespołu. Obejmowała również zagospodarowanie przyległego terenu, w tym m. in. lokalizację obszernego, ogólnodostępnego parkingu obsługującego cały teren byłej KWK Rozbark.

Budynek dawnej cechowni zaprojektowany został i wyremontowany z przeznaczeniem na cele kulturalne w tym dla potrzeb organizowania spektakli, przedstawień teatralnych, koncertów itp. W obiekcie powstała sala widowiskowa wraz ze sceną, 3 sale ćwiczeń tanecznych, siłownia, kawiarnia, zaplecze administracyjno–socjalne,  magazynowe oraz pomieszczenia do obsługi przedstawień.
Zostały zachowane jego wartości historyczne i wyeksponowane najważniejsze atuty tego obiektu.

Sala widowiskowa (dawna sala zborna cechowni) mieszcząca  ok. 200 widzów została  wyposażona  w profesjonalny sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy dla potrzeb obsługi spektakli. zamontowana  została mobilna widownia z siedziskami na 100 osób. Stojący w sąsiedztwie budynek administracyjny przeszedł gruntowny remont, został zmodernizowany i przeznaczony na obiekt o funkcjach edukacyjnych, kulturalnych i społecznych. Powstały w nim pokoje noclegowe, sala ćwiczeń, miejsca pracy twórczej, a także pomieszczenia socjalne wraz z zapleczem gospodarczym i sanitarnym. Elewacja zewnętrzna tego budynku poddana została termorenowacji i uzyskała nową kolorystykę.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_329_1985.jpg photo_329_1986.jpg photo_329_1989.jpg photo_329_1990.jpg