Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na Zakład Aktywności Zawodowej

photo_328_1981.jpg photo_328_1981.jpg

Przedmiotowa inwestycja dotyczyła przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku biurowego na Zakład Aktywności Zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania.
Powstał obiekt o standardzie dostosowanym do potrzeb i wymagań współczesnych obiektów prowadzących rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, stanowiący  ważny punkt w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, pozwalającej na podjęcie przez nie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W Zakładzie Aktywności Zawodowej niepełnosprawni prowadzą restaurację Świetlik. Zajmują się m.in. obsługą recepcji, ustalaniem menu, zamawianiem towarów, przygotowywaniem posiłków, dbaniem  o salę restauracyjną. Zakład oferuje też obsługę gastronomiczną imprez rodzinnych, spotkań i szkoleń, a nawet obsługę bankietów i imprez okolicznościowych w formie cateringu.
Część pracowników zatrudniona jest także w dziale pralniczo-maglowniczym, warsztatowo-gościnnym, ogrodniczo–gospodarczym oraz organizacyjnym. Zakład Aktywności Zawodowej  zapewnia osobom niepełnosprawnym stabilne zatrudnienie, a jednocześnie opiekę medyczną, dostęp do rehabilitacji zdrowotnej oraz społecznej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_328_1981.jpg photo_328_1982.jpg photo_328_1983.jpg photo_328_1984.jpg