Zagospodarowanie Turystyczne Olsztyna

Zagospodarowanie Turystyczne Olsztyna obejmujące dwa projekty:

1.    Nowy skwer na Borowym w Olsztynie i ścieżka pieszo-rowerowa do Przymiłowic.

2.    Park, ścieżka rowerowa i parkingi pod Sokolimi Górami.

Nowy skwer na Borowym w Olsztynie i ścieżka pieszo-rowerowa do Przymiłowic zostały oddane do użytku 14 listopada 2014 r.

Otoczenie stawów zyskało skwer z alejkami, wyposażony w oświetlenie solarne i ławeczki. Powstała też siłownia zewnętrzna, szachownica, tor rowerowy, plażo-piaskownica oraz altanki. Zbudowany został także oświetlony ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 1,7 km. - Podświetlona trasa biegnie od ul. Asnyka w Olsztynie, przez ul. Kolejową i Księcia Lubomirskiego do ronda i dalej wzdłuż drogi krajowej do granic Przymiłowic.

 

 Park, ścieżka rowerowa i parkingi 

Budowa blisko kilometrowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Olsztyn-Biskupice, utworzenie miejsca wypoczynku i parkingu przy rezerwacie przyrody Sokole Góry oraz powstanie efektownego parku w lesie u podnóża Góry Zamkowej wraz z parkingiem, to efekty działań skierowanych na podniesienie atrakcyjności turystycznej Olsztyna. Las pod zamkiem zyskał efektowny skwer z mnóstwem alejek oraz elementami małej architektury: ławkami, koszami na śmieci, lampami i stanowiskami grillowymi. Nad alejkami zawieszono  balansujące rzeźby znanego  w świecie artysty, Jerzego Kędziory. Przy rezerwacie przyrody Sokole Góry powstało miejsce obsługi zmotoryzowanego turysty. Są tam: wiaty, stoły z ławkami, kosze na śmieci, miejsca piknikowe, stojaki na rowery oraz stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i autokarów.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_327_1971.jpg photo_327_1972.jpg photo_327_1973.jpg photo_327_1975.jpg photo_327_1976.jpg