Centrum Zdrowia Kobiety I Dziecka - Budowa pawilonu szpitalnego na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Celem inwestycji było rozbudowanie istniejącego Szpitala Miejskiego w Zabrzu zgodnie z Programem restrukturyzacji i modernizacji szpitalnictwa w gminie i uzyskanie optymalnych warunków świadczenia wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, z niezbędnych programem towarzyszącym. Przed tą inwestycją wymienione specjalności medyczne realizowane były w starych obiektach szpitalnych nie spełniajacych podstawowych wymogów obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych , bhp i ppoż oraz medycznych i funkcjonalnych standardów współczesnego szpitalnictwa.

W nowym pawilonie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka na trzech kondygnacjach rozmieszczono następujący program funkcjonalny:

PRZYZIEMIE - kondygnacja gospodarczo techniczna + szkoła rodzenia:

 • zespół pomieszczeń szatniowo-socjalnych,
 • apteka szpitalna dla całego kompleksu szpitalnego,
 • przyszpitalna poradnia \"K\" ze szkołą dla rodziców,
 • część magazynowa,
 • część gospodarczo techniczna

PARTER - kondygnacja łóżkowa :

 • izba przyjęć dla położnictwa,
 • poradnie specjalistyczne ginekologii i położnictwa,
 • oddział patologii ciąży,
 • oddział ginekologii
 • zespół diagnostyczno zabiegowy

I PIETRO - kondygnacja zabiegowo - łózkowa

 • oddział położniczy,
 • zespół porodowy,
 • oddział neonatologii,
 • zespół operacyjny

Pawilon Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka został połączony dwukondygnacyjnym łącznikiem z istniejącym kompleksem Szpitala Miejskiego.

W ramach inwestycji zmodernizowano i rozbudowano źródła gazów medycznych dla całego szpitala, uporządkowano infrastrukturę podziemną, zrealizowano nowy plac parkingowy na około 50 stanowisk, podjazdy dla karetek, pacjentów i służ gospodarczo-technicznych oraz urządzono tereny zielone wokół obiektu.

Uzyskany poziom rozwiązań funkcjonalnych, medycznych a także standardów estetycznych spotkał się z bardzo dobrą oceną pacjentek i personelu

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
photo_325_1955.jpg photo_325_1958.jpg photo_325_1961.jpg photo_325_1962.jpg photo_325_2130.jpg