Rewitalizacja Centrum Gminy - Budowa Pawilonu Wielofunkcyjnego w Dębowcu

photo_324_1949.jpg photo_324_1949.jpg

 

 

Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej centralnej części Gminy Dębowiec Parku Jubileuszowego.  Projekt zakładał wybudowanie obiektu budowlanego, remont zatoki autobusowej, zagospodarowanie terenu parku oraz budowę tężni solankowych w celu rozwoju turystyki, rozwoju działalności gospodarczej, a także wzrostu aktywności społeczności lokalnej.  Wszystkie zakładane cele zostały w pełni zrealizowane.  W ramach działań wybudowano nowy obiekt – pawilon wielofunkcyjny oraz tężnie solankowe.
W obrębie budynku możliwe jest tworzenie tymczasowej letniej sceny gdzie odbywają się spotkania, koncerty organizowane dla lokalnej społeczności, a także dla przyjezdnych turystów. Centrum gminy stało się wspaniałym miejscem stymulującym  wzrost aktywności społecznej i gospodarczej.  Obiekt stanowi nowoczesną wizytówkę Gminy Dębowiec, wzbogacił lokalną infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną. Również tężnie solankowe stanowią niewątpliwie innowacyjne rozwiązanie na obszarze Powiatu Cieszyńskiego spowodowały wzrost zainteresowania gminą pod względem turystycznym. Powstałe lokale usługowe wpłynęły pozytywnie na rozwój aktywności gospodarczej.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_324_1949.jpg photo_324_1950.jpg photo_324_1951.jpg photo_324_1952.jpg photo_324_1953.jpg