Rozbudowa i przebudowa Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

photo_323_1941.jpg photo_323_1941.jpg

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jako największy, wiodący ośrodek w Polsce, leczący urazy oparzeniowe, ich następstwa oraz rany przewlekłe prowadzi ciągle działania zmierzające do zwiększenia efektywności i skuteczności udzielania pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Stosowane nowoczesne metody leczenia m.in. hiperbaria tlenowa, hodowle komórkowe, system terapii podciśnieniem (VAC), planimetria, wymagają jednak adekwatnych do potrzeb modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej. Inwestycje są więc szczególnie ważnym dla Centrum działaniem, kórych efekty są już widoczne w ciągłym postępie skuteczności leczenia i zwiększenia dostępności dla poszkodowanych z obszaru całego kraju.

Przedmiotem zgłaszenej inwestycji jest rozbudowa i przebudowa obiektu szpitalnego Centrum Leczenia Oparzeń, która została zrealizowana w okresie od września 2010r. do listopada 2013r. oraz budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych, zrealizowana w okresie od maja do listopada 2014r.

Projekt rozbudowy i przebudowy Centrum miał dosyć specyficzne wymagania, ze względu na konieczność połączenia istniejącego, zabytkowego budynku szpitala pod względem funkcjonalnym i architektonicznym z nowym segmentem, a także wykształcenie nowej strefy wejściowej. W efekcie powstał zespół obiektow szpitalnych, spełniający najwyższe standardy w leczeniu oparzeń i ran przewlekłych. Inwestycja wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu stworzyła także nową jakość w przestrzeni publicznej ścisłego centrum Siemianowic Śląskich.

Zrealizowana inwestycja uwzględniła zabytkowy charakter istniejącego budynku poprzez nawiązanie zarówno formą jak i materiałami. Zastosowana w nowym segmencie okładzina z cegły klinkerowej, fasady szkła strukturalnego oraz elewacje z paneli aluminiowych w doskonały sposób komponują się z istniejącymi walorami estetycznymi budynku zabytkowego. W ramach przedsięwzięcia przebudowano dwa istniejąceg segmenty Centrum wraz z instalacjami, infrastrukturą techniczną zewnętrzną, drogami, parkingami, chodnikami, portiernią, przebudową stacji trafo i budynku agregatu prądotwórczego. W nowym segmenciepowstały strefa wejściowa, izba przyjęć z częściami izolacyjnymi (aseptyczną i septyczną), Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Blok Operacyjny, część administracyjno-dydaktyczna; przekształcono istniejący Dział Farmacji Szpitalnej oraz pomieszczenia techniczne służb szpitalnych. Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, dźwigi wewnętrzne zapewniają dostęp do wszystkich obszarów budynku. Łączna powierzchnia całkowita nowego segmentu wynosi 5 784,4 m2, zaś kubatura 23 597 m3. Powierzchnia zagospodarowania terenu wynosi około 5 000 m2.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_323_1941.jpg photo_323_1944.jpg photo_323_1946.jpg photo_323_1948.jpg