Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Przedmiotem inwestycji była \"Przebudowa i remont budynku wraz projektowaną rekreacyjną przestrzenią zewnętrzną, przy ul. Polaka 1 w Świetochłowicach z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Powstań Śląskich\". Budynek zabytkowy jest pod ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków w Świętochłowicach. Celem realizacji było stworzenie obiektu muzealnego poprzez rewitalizację i aktywizację mocno zniszczonego, częściowo spalonego zabytkowego budynku. Realizacja: realizację w zakresie przebudowy, remontu, budowy instalacji i sieci oraz zagospodarowania terenu prowadziło Gliwickie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemysłowego z Gliwic wg projektu pracowni An Archi Group s.c. z Glwiic na zlecenie Gminy Świętochłowice. Realizacja zadania była prowadzona jednoetapowo w latach 2013-2014. W rezultacie powstała ciesząca sięogromnym zainteresowaniem instytucja kulturalna.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
file_321_62.jpg file_321_63.jpg file_321_64.jpg photo_321_2148.jpg photo_321_2149.jpg photo_321_2150.jpg