Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy przedszkolu poprzez budowę parkingu i placu zabaw.

photo_320_1910.jpg photo_320_1910.jpg

Teren na którym powstał plac zabaw oraz parking to obszar położony w centralnej części wsi Górki Małe. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przedszkole, ośrodek zdrowia, strażnica OSP, apteka, placówki handlowe i usługowe, dlatego właśnie jest to miejsce o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych. Planowana realizacja operacji polegająca na zagospodarowaniu terenu pozwoliła na stworzenie przestrzeni publicznej o wysokim standardzie, gdzie mogą spotykać się zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający turyści. W ramach całej operacji wykonano: „Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy przedszkolu poprzez budowę parkingu oraz placu zabaw” w tym: kanalizację deszczową odwadniającą teren z wód opadowych, parking z kostki brukowej, chodnik z kostki brukowej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, trawniki, plac zabaw ze sferami bezpiecznego upadku (pomost ruchomy, lokomotywa z wagonem, bujaki sprężynowe, karuzela, sklepik z tablicą, piaskownica, huśtawka, domek ze sklejki, równoważnia), zabudowanie elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery), ogrodzenie. Oddany do użytku parking jest ogólnodostępny i zapewnia miejsca postojowe, na terenie placu zabaw znajdują się ławeczki parkowe na których odpoczywający rodzice mogą obserwować swoje pociechy bawiące się placu zabaw. Wartość inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu w Górkach Małych przy przedszkolu poprzez budowę parkingu oraz placu zabaw wyniosła 434.827,85 zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_320_1910.jpg photo_320_1911.jpg photo_320_1912.jpg photo_320_1913.jpg photo_320_1914.jpg photo_320_1915.jpg