Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Kaplicy wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Grabówka.

photo_319_1922.jpg photo_319_1922.jpg

Z końcem 2013 roku na terenie naszej gminy w sołectwie Grabówka oddano do użytku Kaplicę oraz Wiejski Dom Kultury (Świetlicę). Całość wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingami, oświetleniem i otaczającą zielenią stanowią teren przestrzeni publicznej, której bardzo brakowało w tej wsi. Wieś Grabówka do tej pory nie posiadała żadnego obiektu który mógłby spełniać funkcje społeczno-kulturalne. Nie posiadała też żadnego obiektu sakralnego. Zarówno tematy społeczno-kulturalne jak i sakralne do chwili oddania tych obiektów do użytkowania realizowane były wspólnie z sołectwem Lubomia.Oba te obiekty powstały na pamiątkę i podobieństwo obiektów użyteczności publicznej z Ligoty Tworkowskiej, która na skutek budowy Zbiornika Racibórz ulega likwidacji. Koszty budowy obu obiektów to 4,4 mln. zł z czego koszt budowy Wiejskiego Domu Kultury to kwota 3,3 mln.zł. a koszt budowy kaplicy to 1,1 mln.zł. Środki finansowe pochodziły z odszkodowania za obiekty w Ligocie Tworkowskiej ze znaczącym dofinansowaniem budżetu państwa, Banku Światowego oraz Gminy Lubomia. Budyneki Wiejskiego Domu Kultury i Kaplicy zostały wybudowane na pagórku (skarpie) , skąd rozpościera się „bajeczna” panorama zieleni i stawów Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Wielikąt”. Oba te budynki stanowią piękny kompleks społeczno-kulturalny dla mieszkańców nie tylko Grabówki ale i całej gminy bardzo dobrze wkomponowany w imponujący krajobraz i przyrodę gminy Lubomia. Parametry techniczne WDK w Grabówce : Powierzchnia całkowita – 478 m2, Powierzchnia użytkowa – 270 m2 , Kubatura obiektu – 2230 m3. Parametry techniczne Kaplicy : Powierzchnia zabudowy – 115,70 m2, Powierzchnia użytkowa – 76,30 m2

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_319_1922.jpg photo_319_1923.jpg photo_319_1924.jpg photo_319_1925.jpg photo_319_1927.jpg photo_319_1928.jpg