Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacją budynku byłego ZSS Nr 39 w Zabrzu na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

photo_315_1881.jpg photo_315_1881.jpg

Projektowany budynek jest budynkiem użyteczności publicznej o charakterze biurowym. Projekt zakładał przebudowę budynku zabytkowego po dawnym Zespole Szkół Specjalnych, położonego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 16, jego rozbudowę o nowe skrzydło połączone przeszkoloną przewiązką z nową ewakuacyjną klatką schodową, termomodernizację istniejącego budynku oraz jego zmianę sposobu użytkowania na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Istniejący przebudowany budynek jest obiektem zabytkowym z drugiej połowy XIX wieku, przebudowanym w 1925 r. w stylu modernizmu, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym zlokalizowanym w zabudowie pierzejowej ulicy 3 Maja. Posiada dach dwuspadowy kryty czerwoną dachówką. W trakcie obecnej przebudowy i termomodernizacji odtworzono historyczny detal na elewacji obiektu. Dobudowane skrzydło zlokalizowano w części dawnego boiska szkolnego we wnętrzu kwartału ulic. Jest obiektem pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym z płaskim dachem o modernistycznej architekturze. W obrębie pozostałej części boiska wybudowano parking na 48 miejsc postojowych. W obiekcie zaprojektowano 119 miejsc pracy dla obsługi wszystkich zadań wykonywanych w ramach działań mających na celu pomoc rodzinie na terenie miasta Zabrze. Budynek odnowiono od strony jednej z głównych ulic Miasta jaką jest ulica 3 Maja, natomiast część rozbudowana utworzyła wraz z istniejącym zabytkowym Zakładem Kąpielowym nową jakość w przestrzeni miejskiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_315_1881.jpg photo_315_1882.jpg photo_315_1883.jpg photo_315_1884.jpg photo_315_1885.jpg photo_315_1886.jpg