Rewitalizacja amfiteatru w ramach projektu „Konserwacja zabytkowych obiektów założeń Pałacowo – Parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej.

photo_313_1871.jpg photo_313_1871.jpg

Remont amfiteatru wraz z dostosowaniem jego pomieszczeń na potrzeby zaplecza szatniano – sanitarnego dla artystów występujących na scenie amfiteatru. Remont został wykonany przy współudziale środków finansowych z RPO WSL.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_313_1871.jpg photo_313_1872.jpg photo_313_1873.jpg photo_313_1874.jpg photo_313_1875.jpg photo_313_1876.jpg