Sala Widowiskowa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie.

photo_312_1866.jpg photo_312_1866.jpg

Celem projektu była modernizacja Sali widowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remontem części OSP i kuchni. Obiekt po modernizacji charakteryzuje nowoczesna architektura i ciekawa aranżacja. Budynek sali widowiskowej pełni funkcję ośrodka kultury i rekreacji. Korzystają z niego zarówno mieszkańcy Gminy Strumień jak i osoby z okolicznych miejscowości. Dotychczasowe zagospodarowanie budynku zostało zachowane. Został on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i stał się bardziej funkcjonalny. W obiekcie odnowiona została sala widowiskowa z pełnym wyposażeniem zaplecza gastronomicznego obiektu przygotowanego dla 120 osób oraz nowoczesnym zapleczem sanitarnym. W budynku prężnie działa świetlica środowiskowa. Remont pozwolił na wygospodarowanie nowego pomieszczenia przeznaczonego na zebrania i narady dla sołtysa i rady sołeckiej oraz lokalnych stowarzyszeń. Remont poprawił względy bezpieczeństwa dla korzystania z zaplecza Ochotniczej Straży Pożarnej. Ciekawe zagospodarowanie terenów zielonych pozwoliło na wydzielenie miejsca na instalację namiotu widowiskowego, służącego organizacji imprez plenerowych. Zmodernizowano pomieszczenia kotłowni. W ramach zagospodarowania terenu wykonano: tarasy zadaszone (od strony wejścia głównego i od strony ogrodu), nowe schody na zaprojektowane poddasze użytkowe, nowe parkingi, drogi wewnętrzne i chodniki, nowy osadnik bezodpływowy, przepompownię wód deszczowych, nowe oświetlenie terenu. Realizacja niniejszego projektu przyczyniła się do poprawy jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Strumień i turystów. Celem szczegółowym jest poprawa infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej miejscowości Bąków. Zmodernizowany obiekt służy wzmacnianiu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, umacniając tożsamość mieszkańców Bąkowa i gminy Strumień, pełnił funkcję ośrodka integracji społeczności lokalnej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_312_1866.jpg photo_312_1867.jpg photo_312_1868.jpg photo_312_1869.jpg photo_312_1870.jpg