Sala Koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych.

photo_311_1860.jpg photo_311_1860.jpg

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej i kultury. W szczególności udzielone wsparcie umożliwi: 1. Poprawę jakości oferty edukacyjnej poprzez stworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej oraz zapewnienie właściwych warunków do prezentacji talentu młodych artystów (uczniów szkoły, a także młodzieży biorącej udział w warsztatach, konkursach i koncertach); 2. Budowę infrastruktury o charakterze kulturalnym, z której będzie mogło korzystać całe społeczeństwo w charakterze słuchaczy/widzów. Przedmiotem zgłoszenia jest sala koncertowa z zapleczem i infrastrukturą techniczną oraz parkingiem na 56 projektowanych (wraz z 50 istniejącymi) miejsc przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Obiekt posiada walory estetyczne oraz wysokie parametry akustyczne. Pomieszczenia sali koncertowej mogą pełnić funkcję koncertową (koncerty, przesłuchania, konkursy muzyczne, audycje muzyczne, małe formy sceniczne) oraz funkcję konferencyjną z przeznaczeniem na organizację szkoleń lub wykładów (warsztaty muzyczne, przesłuchania muzyczne, narady). Projekt nowej sali koncertowej (mogącej pomieścić 511 osób, w tym 4 osoby niepełnosprawne) obejmuje także zaplecze, w którym znajduje się: • sala kameralna na 167 miejsc widowni; • sale ćwiczeń dla uczniów klasy perkusji- wymagające specjalnych warunków (odpowiednie wyciszenie), • sale ćwiczeń, • oraz pomieszczenia na zbiorowe i indywidualne zajęcia dydaktyczne, • pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i techniczne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_311_1860.jpg photo_311_1861.jpg photo_311_1862.jpg photo_311_1863.jpg photo_311_1864.jpg photo_311_1865.jpg