Zagospodarowanie Skweru im. Ks. Prałata Stefana Pieczki w Raciborzu – przebudowa fontanny.

photo_310_1853.jpg photo_310_1853.jpg

Cel realizacji: Nadanie przestrzeni miejskiej w centrum miasta nowego wyrazu i nowoczesnej estetyki oraz zapewnienie mieszkańcom przyjaznego miejsca dla wypoczynku pełniącego również funkcje rekreacyjno-kulturalne. Opis realizacji: W oparciu o wybraną koncepcję, opracowana została dokumentacja projektowo-budowlana przebudowy fontanny, nadająca również otaczającemu fontannę skwerowi nowej formy architektonicznej. W ramach inwestycji zrealizowano prace pielęgnacyjno-konserwacyjne zieleni rosnącej na skwerze, założone zostały zieleńce z wieloletnią roślinnością ozdobną oraz nawierzchnie z trawnikami dywanowymi, zbudowano nowe wykonane z trwałego kamienia ciągi komunikacyjne a teren skweru wyposażony został w nowoczesne oświetlenie oraz elementy małej architektury w postaci wygodnych i funkcjonalnych ławek, wielofunkcyjnych stolików, koszy na odpadki, parkingi dla rowerów oraz wielofunkcyjny drewniany podest

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_310_1853.jpg photo_310_1854.jpg photo_310_1856.jpg photo_310_1857.jpg photo_310_1858.jpg photo_310_1859.jpg