Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Połomi.

photo_309_1848.jpg photo_309_1848.jpg

Cel: przywrócenie miejscowości Połomia faktycznego centrum wsi, stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, miejsca do organizacji imprez kulturalno-sportowych, a przez to wzrost atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej sołectwa Połomia i poprawa wizerunku gminy Mszana jako miejsca z uporządkowaną i funkcjonalną przestrzenią publiczną. Projekt obejmował ścisłe centrum sołectwa Połomia. Gruntownie odrestaurowano 200-letni obiekt dawnego probostwa, gdzie obecnie mieści się Powiatowy Ośrodek Wsparcia. W ramach Rewitalizacji wybudowano nową szatnię sportową, nową remizę strażacką, scenę plenerową oraz kompleks rekreacyjny z placem zabaw, skate parkiem, placem do ćwiczeń wysiłkowych. Wykonano dodatkowo drogi wewnętrzne, place, odwodnienie terenu i oświetlenie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_309_1848.jpg photo_309_1849.jpg photo_309_1850.jpg photo_309_1851.jpg photo_309_1852.jpg