Budowa obiektu łączącego szkołę z salą gimnastyczną. Zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły wraz z termomodernizacją całości.

photo_308_1842.jpg photo_308_1842.jpg

1. CEL Celem było podjęcie działań zmierzających do rewitalizacji obiektu ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO w miejscowości Jaskrów ul. Starowiejska nr 2 nr ewid. dz. 649/2 obr. Jaskrów gm. Mstów, pow. częstochowski, woj. śląskie. W/w obiekt wymagał natychmiastowego kapitalnego remontu i jego rozbudowy z uwagi na fakt, że dotychczasowe rozwiązania techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie spełniały obowiązujących standardów. Również elewacje zewnętrzne i dach wymagały natychmiastowej modernizacji. Ponadto dotychczasowe rozwiązania techniczne i degradacja całego obiektu wpływały na bardzo wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej.

2. OPIS REALIZACJI : OPIS GŁÓWNYCH CELÓW I ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH OD STRONY PROJEKTANTÓW Realizacja całej przedmiotowej inwestycji składała się z dwóch etapów projektowych, które były realizowane i wykonane równolegle, a mianowicie: - I etap – Budowa Obiektu łączącego szkołę z salą gimnastyczną - II etap – Zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły wraz z niezbędna przebudową oraz termomodernizacja całego obiektu. Opis Projektantów : Przygoda z projektem i rozbudową budynku szkoły rozpoczęła się wczesną wiosną 2012 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy pokazano nam Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie. Już wtedy zobaczyliśmy jak bardzo potrzebuje ona naszej pomocy, jak bardzo my architekci, jesteśmy potrzebni. Dzieciom uczęszczającym do szkoły brakowało klas, świetlicy, kuchni, biblioteki, a nauczyciele musieli zadowolić się ciasnymi pomieszczeniami. Jednej rzeczy w tej szkole nie brakowało – tym czymś był płynący zewsząd optymizm. To właśnie on urzekł nas na samym początku. Uśmiech dzieci, pełen radości personel z dyrekcją szkoły na czele, dał nam więcej niż spisany na kartce program funkcjonalny. Tej szkole potrzebny był wyraz, wyraz tego co zastaliśmy w środku. Smutny obraz jaki zobaczyliśmy tego dnia zupełnie nie oddawał ducha i panującej w niej atmosfery. Po prostu musieliśmy to zmienić. Cel jaki nam przyświecał, to połączyć dwa budynki obiektem, który zastąpić miał prowizorycznie wykonany przed laty blaszany łącznik. W nowym łączniku pomieścić się miały: wejście główne, szatnie, hol, biblioteka, świetlica, kuchnia, oddział przedszkolny z dwoma salami i oddzielnym wejściem, pokój dyrekcji, sekretariat, komunikacja z odrębną klatką schodową i pomieszczenia dodatkowe. Po wielu analizach, szkicach, rysunkach mogliśmy przystąpić do prawdziwego projektowania. W swojej pracy najbardziej lubimy gdy z dnia na dzień układanka zaczyna komponować się w całość i powstaje nowa architektura. W przypadku tego projektu było inaczej. Po jednym problemie pojawiał się drugi. Trudnością okazało się wpasowanie pomiędzy dwoma budynkami, by jednocześnie spełnić wszystkie wymagane przepisy, normy, wysokości i powierzchnie. Po wielu tygodniach rozmów, analiz, powstała koncepcja, która spełniła nasze oczekiwania, a co najważniejsze spodobała się władzom gminy i szkoły. Przestrzeń pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej, wypełniona do tej pory prowizorycznym blaszakiem, zabudowaliśmy łącznikiem, którego łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 666,40 m2. Od frontu zaprojektowaliśmy nowe, wpełni funkcjonalne i dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście główne. To z niego dziś można bezpośrednio dostać się do przestronnej, mieszczącej ponad 150 szafek, szatni. Z niej przedostajemy się do holu głównego, który w jasny i czytelny sposób kieruje dzieci do klas znajdujących się w starej części szkoły, ale także do drugiej pełnej kolorów i nowych funkcji przestrzeni. Mieści się w niej wypełniony słońcem korytarz, którego przeszklone ściany otwierają przestrzeń na wewnętrzny dziedziniec. Tuż obok znajduje się nowa, od dziś mieszcząca wszystkie ksiegozbiory, biblioteka. Ona również została za pomocą szklanej ściany otwarta na hol i otaczającą go zieleń. Taki zabieg nie tylko wprowadza do biblioteki światło dzienne, pozwala odpowiednio zrelaksować się przy książce, ale też, a może przede wszystkim zachęca dzieci do korzystania z jej zasobów. Tuż za biblioteką zaprojektowaliśmy dużą (prawie 60m2) świetlicę, wyposażoną w pełni funkcjonalną strefę kuchenną. Świetlica ma jeszcze dodatkowe zadanie, ma spełniać również rolę jadalni, której do tej pory tak brakowało w szkole. Ta przestrzeń również dzięki wielu przeszkleniom otwiera się na dziedziniec. Ale nie tylko, również na znajdujące się tuż za ogrodzeniem łąki i okoliczne pola Jaskrowa. To one jesienią mienią się paletą barw, by wiosną pobudzić do nauki soczystą zielenią. W przestrzeni parteru, od strony zachodniej, znalazło się wejście boczne, przeznaczone tylko dla nowo powstałego oddziału przedszkolnego. To właśnie ono umożliwiło swobodny dostęp do szkoły dzieciom w wieku 3- 6 lat. Postały osobne wejście, szatnia i nowa klatka schodowa. To ona zastępując istniejące pomieszczenie, ubrana w magię kolorów i wyposażona w windę dla osób niepełnosprawnych, wprowadza dzieci w nowy szkolny świat. Piętro łącznika to zatem głównie część oddziału przedszkolnego, dwie przestronne (60m2) sale, które również nieustannie obcują z przepięknym otoczeniem. Dla ułatwienia pracy i komfortu nauki każda sala została wyposażona w swoją własną, kolorową i dostosowaną do wymiarów dzieci łazienkę z dwoma wc i prysznicem. W części frontowej piętra, tuż nad holem wejściowym i z bezpośrednim do niego wglądem zaprojektowaliśmy dwie jakże ważne funkcje. To tu powstał nowy gabinet dyrekcji i towarzyszący mu sekretariat. To w zasadzie główne miejsce dowodzenia szkołą. To stąd można swobodnie mieć wgląd na wejście główne do szkoły, plac zabaw, hol główny, a zastosowane w ścianie łączącej starą cześć z nową okno pozwala na kontrolę tego co się dzieje na korytarzach szkolnych. Drugim etap prac projektowych skupił się na modernizacji istniejącego budynku szkoły i sali gimnastycznej. Zaprojektowany został nowy dach, który podniesiony nieznacznie nad bryłę główną pozwolił utworzyć pod nim nową przestrzeń. W tym etapie mogliśmy też spełnić nasze oczekiwania co do wyglądu szkoły z zewnątrz, gdyż przewidziana została pełna termomodernizacja budynku, a nie tylko części łącznika. To właśnie na elewacji postanowiliśmy odbić radość i atmosferę panującą w szkole, a jednocześnie wpasować się w otaczający, pełen barw natury krajobraz. Zastosowaliśmy gradację 4 kolorów, które na pewno nie jednemu mieszkańcowi kojarzą się właśnie z otaczającym szkołę Jaskrowem. Wewnątrz natomiast zastosowaliśmy całą paletę podstawowych kolorów, które tak jak materiał, którego uczą się tu dzieci, mają wprowadzić je w nowy świat. Świat pełen barw, możliwości, który zbudowany na dobrych podstawach zawsze będzie lepszy. Ostatnim etapem prac było zagospodarowanie działki, wykonanie dróg dojazdowych, dziedzińców i nowego placu manewrowego. Jemu również postanowiliśmy podarować odrobinę fantazji. To właśnie on zyskał kształt labiryntu, który dziś doskonale urozmaica życie bawiących się przed szkołą dzieci. Nasza rola jako projektantów nie skończyła się jednak tylko na projekcie. Wspólna, bardzo dobra współpraca pomiędzy Inwestorem, projektantem, dyrekcją szkoły, kierownikami budowy i pracownikami firm wykonawczych zaowocowała tym, że dziś wszyscy możemy być dumni ze swoich zadań i ze szkoły, która dziś zupełnie nie przypomina tego ponurego budynku sprzed 2012 roku.

3. REZULTATY I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI: - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obiektu - Podwyższenie standardu technicznego i obniżenie kosztów eksploatacji oraz konserwacji obiektu /zmniejszenie zapotrzebowanie na ciepło poprzez termomodernizację i wymianę okien , zastosowanie oświetlenia energooszczędnego/ - Obiekt został dostosowany do obecnie panujących standardów projektowych - Poprawa funkcjonalności obiektu i warunków nauczania dzieci oraz realizacja nowego oddziału przedszkolnego. Zaprojektowano nową, dużą szatnię dla szkoły, świetlicę powiązaną z tarasem/dziedzińcem, zaplecze kuchenne, bibliotekę, sekretariat i pokój dyrektora, a także połączenie z salą gimnastyczną oraz zaplecze socjalno- sanitarne. - Podwyższenie standardu użytkowego i uzyskanie lepszego mikroklimatu dla całego obiektu - Osiągnięcie wyższej wartości estetycznej przestrzeni poprzez nadanie obiektowi nowoczesnego atrakcyjnego wyglądu oraz nawiązanie kolorystyką obiektu do kolorów Jury Krakowsko-Częstochowskiej w okresie jesieni. - Polepszenie ogólnego postrzegania infrastruktury technicznej obiektu przez użytkownika co przekłada się na większą ich dbałość o mienie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowego - między innymi sanitarnego, p.pożarowego, warunków pracy i nauki - Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Przyjęta „zabawa w kolory”, które przenikają się z zewnątrz do wewnątrz pozwala na jednoznaczne określenie przeznaczenia funkcjonalnego danej części obiektu, stwarza jednocześnie klimat pozytywnego odbioru przez dzieci. - Przebudowa układu komunikacyjnego / dojścia, dojazdy, plac zabaw - labirynt, miejsca parkowania/ - Pobudzenie aktywności mieszkańców - Podniesienie prestiżu szkoły i Gminy jako Inwestora - Obiekt jest architektoniczną wizytówką Gminy

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_308_1842.jpg photo_308_1843.jpg photo_308_1844.jpg photo_308_1845.jpg photo_308_1846.jpg photo_308_1847.jpg