Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II.

photo_307_1916.jpg photo_307_1916.jpg

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-II etap” jest kontynuacją wizji rozwoju Śląskiego Ogrodu Botanicznego, położonego w malowniczej okolicy Mikołowa –Mokre. Przedsięwzięcie to miało na celu rozszerzenie funkcjonalności i wzbogacenie dotychczasowych inwestycji na terenie Ogrodu. Innowacyjność projektu polega na połączeniu w jednym miejscu kilku funkcji: edukacyjnej, rekreacyjnej, sportowej i społecznej - co pozwoliło stworzyć uniwersalne miejsce dla mieszkańców regionu w każdym wieku. Projekt skierowany jest na dalszy rozwój działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej oraz popularyzacji wiedzy ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców regionu. Celem projektu jest również ochrona bioróżnorodności i zachowanie istniejącego dziedzictwa przyrodniczego Śląska poprzez przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie Ogrodu. W ramach projektu zagospodarowana została przestrzeń o powierzchni ok.3,5 ha. Teren wzbogacono o zbiorowiska roślinne, bardzo rzadko występujące nie tylko w województwie śląskim ale i w Polsce. Zrewitalizowany obszar ukształtowano tak aby wprowadzone kolekcje roślinne naturalnie wpisywały się w istniejący teren. W układ stworzonych kolekcji roślinnych wkomponowano ścieżki edukacyjne, które uzupełniono kompleksową infrastrukturą towarzyszącą- altany, platformy widokowe tak aby uatrakcyjnić zwiedzającym pobyt w Ogrodzie. Założone zostały następujące ogrody tematyczne: - ogród kwiatowy o powierzchni 11 000 m² - zasadzono kolekcje rododendronów, róż, azalii, magnolii, krzewów iglastych, liściastych oraz drzew liściastych oraz iglastych. - ogród tarasowy – o powierzchni 5 500 m² - wykonany na zboczu, w formie tarasów odzwierciedla istniejące uksztaltowanie terenu. Osadzono tu około 400 gatunków i odmian drzew i krzewów liściastych, iglastych oraz bylin i pnączy. - ogród traw ozdobnych – występuje w centralnej części obszaru w formie labiryntu oraz jako otulina wokół stawów. - kolekcja roślin wodnych i szuwarowych zlokalizowana na brzegu stawów retencyjnych oraz na powierzchni lustra wody. Wprowadzonych zostało 8 gatunków roślin objętych ochroną prawną. - łąki kwiatowe i murawa kserotermiczna - wkomponowane zostały w istniejące założenia kolekcyjne roślin w południowej części terenu. Wprowadzonych zostało 12 zbiorowisk roślinnych, bardzo rzadkich w województwie śląskim, a niektórych również w Polsce. Teren Ogrodu wzbogacony został punktami widokowymi do których prowadzą ścieżki edukacyjne. Jedna z nich umożliwia zwiedzającym oglądanie nieczynnych pieców wapienniczych i prowadzi do punktu widokowego wykonanego formie drewnianej platformy. Dzięki niej udostępniono zwiedzającym oglądanie nieczynnego wyrobiska kamienia wapiennego. Z drugiego punktu widokowego zwiedzający mają możliwość podziwiania panoramy Gliwic. W zrewitalizowany teren wkomponowano Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dzieci. Funkcjonuje on od września 2013 roku. Jest to obiekt unikalny na skalę regionu, realizujący specjalny program nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym, ukierunkowany na wpajanie postaw proekologicznych od najmłodszych lat życia dziecka. Głównym złożeniem działalności Ośrodka jest stwarzanie dzieciom możliwości oraz sytuacji wychowawczych i edukacyjnych do systematycznego i bezpośredniego kontaktu z przyrodą i zjawiskami przyrodniczymi a także poznawania i rozumienia świata przyrody i praw nim rządzących. W Ośrodku odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Na co dzień uczęszcza tu ok. 80 dzieci. Placówka oprócz funkcji przedszkola pełni także funkcję edukacyjną dla dzieci z różnych szkół i przedszkoli regionu. Działalność Ośrodka zakłada organizację warsztatów oraz spotkań ekologicznych. Dla odwiedzających grup utworzono dwie sale warsztatowe. W ośrodku działają cztery oddziały przedszkolne. Sale oddziałów są salami tematycznymi – leśna, łąkowa, górska, wodna. W każdej z nich urządzono kąciki zainteresowań, tak aby propagować wiedzę ekologiczną w praktyce. Dzieci mają możliwość hodowli roślin, opiekują się zwierzętami takimi jak żółw lądowy, patyczaki czy rybki akwariowe. Przy budynku znajduje się teren upraw edukacyjnych z których korzystać może każda z grup uprawiając kwiaty, a także prowadząc swój ogródek warzywny. Umożliwia to dzieciom bezpośrednią obserwację zmian zachodzących w przyrodzie a przy tym rozwija świadomość ekologiczną. Budynek ośrodka jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Kubatura obiektu to 7409 metrów sześciennych, wysokość zabudowy 5,85 cm, długość budynku to 64 metry. Powierzchnia użytkowa wynosi 1152 metrów kwadratowych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Na uwagę zasługuje architektura budynku, która idealnie wpisuje się w powstałą przestrzeń. Charakter ekologiczny Ośrodka podkreślony został zewnętrznymi elementami wykończeniowymi – wykorzystano takie materiały jak szkło, drewno, kamień. Budynek składa się z dwóch części połączonych holem wejściowym. Fasada południowa wykonana jest z przyciemnianego szkła zapewniającego optymalne doświetlenie, przesłonięta jest ona drewnianymi żaluzjami. Ściany boczne holu są wykończone okładziną kamienną oraz witrynami szklanymi. Atrakcją jest fakt, iż ze wszystkich sal edukacyjnych można podziwiać panoramę Śląskiego Ogrodu Botanicznego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Sprawia, ono że bliskie obcowanie z przyrodą staje się dla dzieci zupełnie naturalne. Przy urządzaniu wnętrz wykorzystano materiały ekologiczne takie jak wiklina, drewno, tkaniny naturalne. Dzieci mają możliwość korzystania z placu zabaw, a także ze ścieżek edukacyjnych, rozpościerających się w pobliskim Ogrodzie. Wyjątkowość tego miejsca polega na stworzeniu dzieciom systematycznego oraz bezpośredniego kontaktu z przyrodą i zjawiskami przyrodniczymi a zarazem pozwalają ciekawie i aktywnie spędzać czas. Dzieci mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności proekologicznych, właściwych przekonań i nawyków, poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności Gminy i regionu, stwarzając jednocześnie przyjazną przestrzeń dla mieszkańców miast niezależnie od ich wieku. Inwestycje realizowane w ramach projektu umożliwiły mieszkańcom dostęp do nowych terenów, z których korzystać mogą przez cały rok, uzupełniając tym samym ofertę Centrum Edukacji. Spacery po ścieżkach edukacyjnych oraz możliwość podziwiania kolekcji roślin są doskonałą forma odpoczynku i relaksu. Pozytywny wizerunek Centrum Edukacji a także liczba osób spędzających wolny czas w Ogrodzie pokazuje, iż miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Inwestycje realizowane przez gminę pobudzają lokalny rynek do rozwoju, zaspokajają swoją zróżnicowaną ofertą potrzeby mieszkańców oraz co istotne, dzięki swojemu pro-ekologicznemu profilowi, poprawiają wizerunek regionu kojarzonego przede wszystkim z przemysłem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_307_1916.jpg photo_307_1917.jpg photo_307_1918.jpg photo_307_1919.jpg photo_307_1920.jpg photo_307_1921.jpg