Mokracz w Kruszynie miejscem rekreacji i wypoczynku weekendowego.

photo_305_1832.jpg photo_305_1832.jpg

Głównym założeniem projektu było wykreowanie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Kruszyna, przy wykorzystaniu potencjału jaki daje atrakcyjne położenie nieruchomości. Jest to obszar położony w centralnej części miejscowości, szczególnie eksponowany – w rozwidleniu dróg, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Pałacowego, nad istniejącym zbiornikiem wodnym wykorzystywanym do wędkowania. Całość przestrzeni publicznej, poprzez układ wprowadzonych ciągów spacerowych podzielono na strefy funkcjonalno-przestrzenne. Mamy tu – zaciszne miejsce do ćwiczeń z zamontowanymi urządzeniami siłowni zewnętrznej, komfortowo wyizolowane wysokim żywopłotem, place i ciągi rekreacyjne z ogrodowymi ławkami z widokiem na malowniczy staw oraz dzikie miejsca do wędkowania. Dominantą zrealizowanej inwestycji jest altana, do której realizacji użyto tradycyjnie stosowanych w regionie materiałów budowlanych: kamienia wapiennego i drewna. Zrealizowana inwestycja, pod względem kompozycyjnym dobrze wpisana w otoczenie, zapewnia idealne miejsce na wypoczynek i spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, nie tylko dla mieszkańców lecz również dla turystów. Otwarty układ założenia umożliwi w przyszłości dalsze zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego i wykreowanie gminnego centrum rekreacyjno-sportowego. Powstała przestrzeń publiczna dzięki swej wielofunkcyjności promuje i podnosi atrakcyjność turystyczną miejscowości, sprzyja integracji mieszkańców, zaspakajając jednocześnie potrzeby społeczno-kulturalne oraz sportowo-rekreacyjne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_305_1832.jpg photo_305_1833.jpg photo_305_1834.jpg photo_305_1835.jpg