Skwer w centrum Koszęcina przy wjeździe do Kompleksu Pałacowo-Parkowego.

photo_304_1828.jpg photo_304_1828.jpg

Zagospodarowanie terenu o pow. 1900 m2 w centrum Koszęcina między ul. Powstańców Śl. , a Zamkową. Teren położony w sąsiedztwie Zespołu Pałacowo- Parkowego , siedziby Zespołu PiT „Śląsk”. Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej. Likwidacja popiegierowskich ogródków przydomowych, starych szop i zabudowań gospodarczych utworzenie skweru z fontanną w kształcie fortepianu i ścieżkami spacerowych w kształcie klucza wiolinowego. Architektura nawiązuje do sąsiedztwa zespołu Pałacowo-Parkowego, gdzie rozbrzmiewa muzyka. Projekt zagospodarowania skweru zachowuje istniejący układ funkcjonalny nawierzchni utwardzonej/parking/ oraz zieleni. W projekcie skorygowano istniejącą tkankę zabudowy – budynki gospodarcze i garażowe przeznaczone do rozbiórki. Zaprojektowano chodniki, utwardzenia pod pergole z ławkami a także utwardzenie pod fontannę. Kompozycję stanowią elementy betonowe, kamienne, żwirek oraz trawa i nasadzenia drzew i krzewów. Wkomponowano latarnie montowane na betonowych postumentach oraz oświetlenie towarzyszące podświetlenie roślin i fontanny. Projekt zagospodarowania terenu ma na celu przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo użytkowania przez mieszkańców oraz wprowadzenie ładu przestrzennego i podniesienie wrażeń estetycznych. W części centralnej skweru znajduje się część rekreacyjno-wypoczynkowa oraz część reprezentacyjna – fontanna, która będzie wyposażona w place z pergolami i ławkami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_304_1828.jpg photo_304_1829.jpg photo_304_1830.jpg photo_304_1831.jpg