Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z terenem rekreacyjnym „Mustang” w Krostoszowicach.

photo_303_1822.jpg photo_303_1822.jpg

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z terenem rekreacyjnym „Mustang” w Krostoszowicach złożony z boisk do piłki nożnej, koszykówki, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ścieżki edukacyjno-dendrologicznej i wiaty jest bez wątpienia wzorcowym obiektem na terenie Gminy Godów. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i sektora publicznego powstał projekt, który wyróżnia się na tle innych tego typu inwestycji zrealizowanych na terenie województwa śląskiego. Dzięki pomysłowości i uporowi samorządowców powstał piękny, nowoczesny kompleks, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje pasje i zainteresowania. Inwestycja wpływa na rozwój społeczny, propagując wartościowe modele spędzania czasu wolnego. Interdyscyplinarność obiektu sprawia, że praktycznie każdy może znaleźć swoją dyscyplinę sportu, w której może się realizować. Z obiektów kompleksu regularnie korzystają uczniowie z całej gminy, mieszkańcy gminy oraz miejscowe drużyny piłkarskie. Na kompleksie sportowo-rekreacyjnym organizowane są różnorakie zawody sportowe o zasięgu lokalnym np.: zawody Nordic Walking, Bieg Zakochanych, Bieg Żubra, a także imprezy kulturalne i rozrywkowe (np. coroczny Pokaz Konia Śląskiego). Inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców okolicznych miejscowości, zwiększyła dostępność mieszkańców obszarów wiejskich do terenów rekreacyjnych. Zrealizowano ją z myślą o mieszkańcach całej gminy i cel ten został osiągnięty, co potwierdza dotychczasowe korzystanie z obiektu przez wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. Dzięki budowie kompleksu sportowo - rekreacyjnego zdecydowanie zwiększył się dostęp do sportu i kultury dla społeczności lokalnej. Powstał projekt umożliwiający rozwój kultury fizycznej w gminie. Społeczność lokalna jest zaangażowana w utrzymanie powstałego obiektu poprzez współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie obiektu oraz poprzez wkład pracy polegający na utrzymaniu porządku i czystości na terenie inwestycji. Miejscowe władze oceniają, że inwestycja wpłynęła w dużym stopniu na promocję gminy. Miejsce to na stałe wpisało się w gminny krajobraz. Jest to inwestycja, której mogą pozazdrościć mieszkańcy wielu miejscowości o dużo większych możliwościach inwestycyjnych. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z terenem rekreacyjnym „Mustang” w Krostoszowicach powstał miejscu byłego szybu kopalni KWK 1 Maja. O górniczej przeszłości terenu rekreacyjnego przypomina węglarka, tablica informująca o lokalizacji szybu oraz rzeźba Skarbnika. Na terenie całego obiektu znajdują się ławki i kosze na śmieci. Wokół boiska powstały miejsca parkingowe. Obiekt ma zapewniony dojazd utwardzoną drogą gminną, na obiekcie znajduje się również ciąg pieszojezdny umożliwiający poruszenie się po terenie. W 2014 roku kompleks zostanie uzupełniony o sprzęt do ćwiczeń kalinistycznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_303_1822.jpg photo_303_1823.jpg photo_303_1824.jpg photo_303_1825.jpg photo_303_1826.jpg photo_303_1827.jpg