Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach, ul Górnych Wałów 29 – budowa sali sportowej.

photo_300_1810.jpg photo_300_1810.jpg

Obiekt służy przede wszystkim uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, a także, poza godzinami funkcjonowania szkoły, wszystkim zainteresowanym różnorakimi aktywnościami fizycznymi. Nowo wybudowana hala spełnia wymagania do uprawiania różnych dyscyplin sportu, m.in.: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki halowej czy sportów walki. Miłośnicy innych dyscyplin również znajdą coś dla siebie – na hali funkcjonuje ścianka wspinaczkowa, sala fitness oraz siłownia. Prócz treningów na hali mogą być organizowane zawody sportowe, widowiska, imprezy estradowe, a nawet targi. Obiekt dysponuje widownią dla 157 osób z możliwością powiększenia pojemności o miejsca na ławeczkach przy arenie głównej i miejsca stojące na galerii. Inwestycja objęła także przygotowanie otoczenia hali – infrastruktury parkingowej, oświetlenia, ogrodzenia, zadbano także o otaczającą obiekt zieleń.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_300_1810.jpg photo_300_1811.jpg photo_300_1812.jpg photo_300_1813.jpg