Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie.

photo_297_1795.jpg photo_297_1795.jpg

Przedmiotem niniejszego projektu była modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, która objęła następujące zadania:  zabezpieczenie fundamentów i ścian przyziemia,  remont murku oporowego,  remont i docieplenie dachów,  docieplenie budynku,  drenaż i kanalizacja deszczowa,  remont pomieszczeń,  remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – roboty ogólnobudowlane,  remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – wewnętrzne instalacje sanitarne,  wymiana nawierzchni terenu wokół budynku,  modernizacja instalacji elektrycznej,  wyposażenie. Celem projektu było:  podniesienie standardu pomieszczeń w budynku schroniska,  możliwość udostępniania noclegów osobom niepełnosprawnym,  spełnienie norm obowiązujących w zakresie ochrony cieplnej,  uzyskanie odpowiedniej gospodarki wodą opadową i gruntową,  obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem obiektu,  uzyskanie komfortowych warunków do korzystania z oferty schroniska oraz zwiększenie jego atrakcyjności. Powierzchnia przebudowanego obiektu bazy noclegowej to 1888,8 m² (jest to powierzchnia całkowita budynku, włączając część nieużytkową). W wyniku realizacji projektu liczba miejsc noclegowych w przebudowanym obiekcie bazy noclegowej zwiększyła się do 110 ( w skład których wchodzi 80 miejsc stałych i 30 dodatkowych na materacach w holu rekreacyjnym).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_297_1795.jpg photo_297_1796.jpg photo_297_1797.jpg photo_297_1798.jpg photo_297_1799.jpg photo_297_1800.jpg