Kolej linowa ELKA w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka.

photo_295_1787.jpg photo_295_1787.jpg

Budowa kolei linowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka to inwestycja polegająca na odtworzeniu linii Stadion – Wesołe Miasteczko dawnej kolei linowej „Elka”. W tym celu zaprojektowano trasę kolei oraz dwie stacje – stację napędową, znajdującą się w pobliżu Stadionu Śląskiego oraz stację przewojową, zlokalizowaną w sąsiedztwie Wesołego Miasteczka. Wokół obu stacji zaaranżowano przestrzeń o charakterze parkowym przeznaczoną dla odwiedzających i pasażerów. Zaprojektowana dla Parku Śląskiego kolej linowa jest pierwszą w Polsce koleją typu mieszanego – krzesełkową i gondolową, co pozwala na przewożenie pasażerów z ograniczeniami ruchu oraz niezależnie od pogody. Odtworzenie pierwszej z trzech tras kolei linowej ELKA przywraca Parkowi Śląskiemu nie tylko ważną atrakcję, ale także ważny element kompozycji krajobrazowej. Nowoczesna architektura wpisuje się w otaczającą przestrzeń, a zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwia korzystanie z kolei przez wszystkich odwiedzających.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_295_1787.jpg photo_295_1788.jpg photo_295_1789.jpg photo_295_1790.jpg